Thẻ vip in nhanh lấy liên

Thẻ VIP/ Khách Hàng thân thiết rất hiệu quả để giữ chân khách hàng, khuyến khích sự quay trở lại của họ bằng các dịch vụ hay sản phẩm có nhiều quyền lợi cộng thêm.

Thẻ vip in nhanh

50 cái 25.000 đ
100 cái 12.000 đ
200 cái 11.000 đ

Share Button