Biểu mẫu hóa đơn, Carbonless

  • In offset
  • Giấy For, Carbonless 1, 2 , 3 , 4 liên
  • Kích thước theo yêu cầu
  • Thành phẩm: Đóng cuốn keo gáy, răng cưa, số nhảy
  • Thời gian có hàng tùy vào số lượng in
  • Thời gian có hàng thông thường 3-5 ngày

Share Button
  Bài viết liên quan