Phiếu quà tặng, Gift vouchers, Gift nails

  • In offset 4 màu
  • Giấy Bristol, Couche
  • Kích thước theo yêu cầu
  • Thành phẩm: đóng cuốn, cấn răng cưa, số nhảy
  • Thời gian có hàng tùy vào số lượng in
  • Thời gian có hàng thông thường 3 – 4 ngày

Share Button