Menu, Menu giấy, Menu nhựa

  • In offset 4 màu
  • Giấy Bristol B280 – B300, Coche C300
  • Chất liệu nhựa PVC
  • Ép plastic

Share Button
  Bài viết liên quan