Menu – Thực đơn giấy khổ 10 x 19 cm

Menu giấy Briston, Couche 300 gms, Kích thước 10 x 19cm, In 4 màu, Đóng lò xo, Cán màng mờ

Thời gian có hàng tùy vào số lượng và ngày duyệt file in

10 cuốn

20 cuốn

30 cuốn

40 cuốn

50 cuốn

12 trang 340.000 480.000 610.000 740.000 870.000
14 trang 360.000 510.000 660.000 810.000 960.000
16 trang 390.000 550.000 720.000 880.000 1.050.000
18 trang 410.000 590.000 780.000 960.000 1.150.000
20 trang 430.000 630.000 840.000 1.040.000 1.240.000
22 trang 450.000 670.000 900.000 1.120.000 1.340.000
24 trang 470.000 720.000 960.000 1.200.000 1.440.000

Share Button
  Bài viết liên quan