Menu – thực đơn giấy Khổ 30 x 34cm

Menu giấy Briston, Couche 300 gms, Kích thước 30 x 34cm, In 4 màu, Đóng lò xo, Cán màng mờ

10 cuốn

20 cuốn

30 cuốn

40 cuốn

50 cuốn

12 trang 820.000 1.150.000 1.460.000 1.780.000 2.090.000
14 trang 860.000 1.220.000 1.580.000 1.940.000 2.300.000
16 trang 940.000 1.320.000 1.730.000 2.110.000 2.520.000
18 trang 980.000 1.420.000 1.870.000 2.300.000 2.760.000
20 trang 1.030.000 1.510.000 2.020.000 2.500.000 2.980.000
22 trang 1.080.000 1.610.000 2.160.000 2.690.000 3.220.000
24 trang 1.130.000 1.730.000 2.300.000 2.880.000 3.460.000

 

Share Button
  Bài viết liên quan