Menu – thực đơn giấy kích thước 15 x 17cm

Menu giấy Briston , Couche 300 gms , Kích thước 15 x 17cm , In 4 màu , Đóng lò xo , Cán màng mờ

Thời gian có hàng tùy vào số lượng và ngày duyệt file in

10 cuốn

20 cuốn

30 cuốn

40 cuốn

50 cuốn

12 trang 410.000 580.000 730.000 890.000 1.040.000
14 trang 430.000 610.000 790.000 970.000 1.150.000
16 trang 470.000 660.000 860.000 1.060.000 1.260.000
18 trang 490.000 710.000 940.000 1.150.000 1.380.000
20 trang 520.000 760.000 1.010.000 1.250.000 1.490.000
22 trang 540.000 800.000 1.080.000 1.340.000 1.610.000
24 trang 560.000 860.000 1.150.000 1.440.000 1.730.000

Share Button
  Bài viết liên quan