In decal giấy giá rẻ

 1. Nhãn decal giấy Tờ rơi, In 4 màu 1 mặt, Không cán màng

  8 x 15.5cm

  8 x 31cm

  11 x 15.5cm

  15.5 x 17cm

  15.5 x 34cm

  500 nhãn 640 đ 960 đ 720 đ 960 đ 1.600 đ
  1000 nhãn 520 đ 840 đ 630 đ 840 đ 1.440 đ

 2. Nhãn decal giấy Tờ rơi, In 4 màu 1 mặt, Không cán màng

  17 x 31cm

  31 x 34cm

  10 x 11cm

  10 x 17cm

  10 x 34cm

  500 nhãn 1.600 đ 3.000 đ 580 đ 720 đ 1.200 đ
  1000 nhãn 1.440 đ 2.700 đ 480 đ 630 đ 1.100 đ

 3. Decal giấy, bế thẳng, không cán màng

  10 cm

  15 cm

  20 cm

  30 cm

  35 cm

  200 nhãn 450 đ 550 đ 650 đ 850 đ 950 đ
  300 nhãn 367 đ 467 đ 567 đ 750 đ 833 đ
  400 nhãn 325 đ 425 đ 525 đ 675 đ 775 đ
  500 nhãn 300 đ 400 đ 480 đ 660 đ 736 đ
  600 nhãn 283 đ 367 đ 450 đ 617 đ 667 đ
  700 nhãn 277 đ 357 đ 443 đ 571 đ 614 đ
  800 nhãn 263 đ 340 đ 425 đ 538 đ 575 đ
  900 nhãn 245 đ 333 đ 411 đ 500 đ 556 đ
  1000 nhãn 241 đ 325 đ 390 đ 480 đ 530 đ
  2000 nhãn 195 đ 240 đ 290 đ 380 đ 420 đ

 4. Decal giấy, bế thẳng, không cán màng

  40 cm

  45 cm

  50 cm

  55 cm

  60 cm

  200 nhãn 1.050 đ 1.100 đ 1.200 đ 1.300 đ 1.400 đ
  300 nhãn 900 đ 1000 đ 1.100 đ 1.167 đ 1.233 đ
  400 nhãn 850 đ 925 đ 975 đ 1.013 đ 1.075 đ
  500 nhãn 780 đ 820 đ 880 đ 926 đ 974 đ
  600 nhãn 717 đ 750 đ 800 đ 850 đ 900 đ
  700 nhãn 657 đ 714 đ 757 đ 800 đ 843 đ
  800 nhãn 625 đ 675 đ 725 đ 763 đ 813 đ
  900 nhãn 604 đ 644 đ 689 đ 733 đ 778 đ
  1000 nhãn 580 đ 620 đ 670 đ 710 đ 760 đ
  2000 nhãn 465 đ 505 đ 550 đ 590 đ 635 đ

 5. Decal giấy, bế thẳng, không cán màng

  13x6cm

  16×6.5 cm

  28x9cm

  1.000 900 đ 1.100 đ 1250 đ
  2.000 580 đ 630 đ 750 đ
  5.000 380 đ 420 đ 560 đ
  10.000 250 đ 280 đ 440 đ
  50.000 134 đ 155 đ 240 đ

 6. Decal giấy, bế thẳng, không cán màng

  19 x 5 cm

  16 x 10 cm

  28.5 x 7.5 cm

  32 x 10 cm

  10.000 180 đ 210 đ 250 đ 290 đ
  20.000 122 đ 138 đ 155 đ 190 đ
  50.000 66 đ 89 đ 115 đ 145 đ
  100.000 54 đ 76 đ 98 đ 132 đ
  200.000 42 đ 66 đ 86 đ 120 đ

 7. Decal giấy in nhanh lấy liền, bế thẳng, không cán màng

  Nhãn decal giấy A4

  10 tờ 20.000 đ/ tờ
  50 tờ 10.000 đ/ tờ
  100 tờ 9.000 đ/ tờ

Share Button
  Bài viết liên quan