Tờ rơi giấy C150

Quy cách chung

 • In offset 4 màu, 1 – 2 mặt
 • Giấy Couche 150, sáng bóng
 • Giá chưa có:  VAT, phí thiết kế, in proof và vận chuyển
 • Thời gian có hàng 2 – 3 ngày
10x20cm

A6

A5

A4
21×29.7cm
A3

1000 tờ 600.000 1.000.000
2000 tờ 650.000 1.000.000 1.700.000
3000 tờ 650.000
4000 tờ 650.000 1.100.000 1.700.000
5000 tờ 2.000.000 3.200.000
6000 tờ 1.100.000
7000 tờ
8000 tờ 1.150.000 1.800.000
9000 tờ
10.000 tờ 2.100.000 3.200.000
12.000 tờ 1.850.000
15.000 tờ 2.150.000
16.000 tờ 1.900.000
20.000 tờ 2.200.000 3.300.000
30.000 tờ 3.400.000
40.000 tờ 3.500.000

Dịch vụ sau in:

 • Cán màng mờ hoặc bóng
  • Cán bóng 1 mặt

   Cán bóng 2 mặt

   Cán mờ 1 mặt

   Cán màng mờ 2 mặt

   A5
   A4 140 đ 280 đ 150 đ 300 đ
   A3 280 đ 560 đ 300 đ 600 đ
 • Cần đường gấp giấy

  • Cấn 1 đường

   Cấn 2 đường

   Số lượng < 2.000 tờ 100.000 150.000
   Số lượng < 4.000 tờ 150.000 250.000
   Số lượng < 6.000 tờ 200.000 300.000
 • Bế theo hình yêu cầu liên hệ Hotline: 0932.636.272 – 0979.65.27.27

Share Button
  Bài viết liên quan