Tờ rơi giấy C100

Quy cách chung

  • In offset 4 màu, 1 – 2 mặt
  • Giá chưa có:  VAT, phí thiết kế, in proof và vận chuyển
  • Thời gian có hàng 2 – 3 ngày
10x20cm

A6

A5
C100
A4
C100
1000 tờ
2000 tờ
3000 tờ
4000 tờ
5000 tờ 1.700.000
10000 tờ 1.750.000 2.900.000
15000 tờ 1.800.000
20000 tờ 1.850.000

Share Button
  Bài viết liên quan