Tờ rơi giấy C100

Quy cách chung

  • In offset 4 màu, 1 – 2 mặt
  • Giá chưa có:  VAT, phí thiết kế, in proof và vận chuyển
  • Thời gian có hàng 2 – 3 ngày
10x20cm

A6

A5
C100
A4
C100
1000 tờ
2000 tờ
3000 tờ
4000 tờ
5000 tờ 1.700.000
10000 tờ 1.750.000 2.900.000
15000 tờ 1.800.000
20000 tờ 1.850.000

Share Button