Gia công cấn tờ rơi, tờ gấp, flyer

 • Gia công cấn tờ gấp, tờ rơi, 1 – 2 lằng, kích thước A4, A3
  • Kích thước A4
   • Số lằng cấn 1: SL < 2000 lượt: 150.000 đ/lô
   • Số lằng cấn 2: SL < 2000 lượt: 200.000 đ/lô
  • Kích thước A3
   • Số lằng cấn 1: SL < 2000 lượt: 200.000 đ/lô
   • Số lằng cấn 2: SL < 2000 lượt: 250.000 đ/lô
 • Cấn bao đẹp
 • Máy cấn sạch sẽ hàng sẽ ko bị dơ
 • Báo giá trực tiếp A. Tuấn 0932.636.272 hoặc baogia@inrequa.com, cấn tại chổ cho xem thử
 • cấn gấp tờ rơi, tờ gấp, flyer, inmattroimoi.vn, inrequa.com

  cấn gấp tờ rơi, tờ gấp, flyer, inmattroimoi.vn, inrequa.com

 • cấn gấp tờ rơi, tờ gấp, flyer, inmattroimoi.vn, inrequa.com

  cấn gấp tờ rơi, tờ gấp, flyer, inmattroimoi.vn, inrequa.com

 • cấn gấp tờ rơi, tờ gấp, flyer, inmattroimoi.vn, inrequa.com

  cấn gấp tờ rơi, tờ gấp, flyer, inmattroimoi.vn, inrequa.com

 

Share Button
  Bài viết liên quan