Share Button

Catalogue đóng kim

Khổ đứng A4 21 x 29.7 cm 

 • Giấy bìa và ruột: Couche 150gsm
 • In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
 • Thời gian có hàng tùy vào số lượng và file hoàn chỉnh
 • Liên hệ : 0932 636 272 – 0979 65 27 27
 • Lưu ý:
  • Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
  • Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
  • Giá chưa bao gồm 10% VAT
10 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
20 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
50 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
100 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
200 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
12 trang 510.000 790.000 1.470.000 2.280.000 3.740.000
16 trang 560.000 890.000 1.700.000 2.680.000 4.430.000
20 trang 620.000 1.000.000 1.930.000 3.080.000 5.030.000
24 trang 670.000 1.100.000 2.130.000 3.440.000 5.630.000
28 trang 720.000 1.200.000 2.330.000 3.800.000 6.180.000
32 trang 780.000 1.300.000 2.550.000 4.170.000 6.780.000
36 trang 830.000 1.390.000 2.750.000 4.470.000 7.320.000
40 trang 890.000 1.490.000 2.960.000 4.770.000 7.860.000
44 trang 940.000 1.580.000 3.140.000 5.080.000 8.410.000
48 trang 1.000.000 1.690.000 3.350.000 5.430.000 9.040.000
52 trang 1.050.000 1.780.000 3.540.000 5.720.000 9.570.000
56 trang 1.100.000 1.860.000 3.720.000 6.000.000 10.080.000
500 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
1.000 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
2.000 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
12 trang 3.555.000 4.880.000 6.530.000
16 trang 4.530.000 6.170.000 8.340.000
20 trang 5.540.000 7.470.000 10.090.000
24 trang 6.570.000 8.860.000 11.950.000
28 trang 7.550.000 10.110.000 13.720.000
32 trang 8.600.000 11.340.000 15.630.000
36 trang 9.585.000 12.580.000 17.410.000
40 trang 10.670.000 13.960.000 19.340.000
44 trang 11.610.000 15.130.000 21.100.000
48 trang 12.670.000 16.310.000 23.090.000
52 trang 13.620.000 17.480.000 24.850.000
56 trang 14.715.000 18.850.000 26.860.000

Khổ đứng: 14.5 x 20.5 cm

 • Giấy bìa và ruột: Couche 150gsm
 • In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
 • Thời gian có hàng tùy vào số lượng và file hoàn chỉnh
 • Liên hệ : 0932 636 272 – 0979 65 27 27
 • Lưu ý:
  • Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
  • Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
  • Giá chưa bao gồm 10% VAT
10 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 14.5 x 20.5 cm
20 cuốn

50 cuốn

100 cuốn

200 cuốn

12 trang 310.000 480.000 900.000 1.440.000 2.420.000
16 trang 340.000 530.000 1.020.000 1.640.000 2.780.000
20 trang 370.000 590.000 1.140.000 1.840.000 3.130.000
24 trang 400.000 640.000 1.240.000 2.020.000 3.470.000
28 trang 420.000 690.000 1.340.000 2.210.000 3.800.000
32 trang 460.000 750.000 1.450.000 2.410.000 4.160.000
36 trang 480.000 800.000 1.550.000 2.580.000 4.480.000
40 trang 510.000 850.000 1.650.000 2.760.000 4.810.000
44 trang 540.000 890.000 1.750.000 2.930.000 5.130.000
48 trang 580.000 950.000 1.860.000 3.130.000 5.510.000
52 trang 600.000 1.000.000 1.950.000 3.300.000 5.820.000
56 trang 630.000 1.040.000 2.050.000 3.470.000 6.130.000

Khổ đứng: 20.5 x 10 cm

 • Giấy bìa và ruột: Couche 150gsm
 • In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
 • Thời gian có hàng tùy vào số lượng và file hoàn chỉnh
 • Liên hệ : 0932 636 272 – 0979 65 27 27
 • Lưu ý:
  • Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
  • Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
  • Giá chưa bao gồm 10% VAT
10 cuốn

20 cuốn

50 cuốn

100 cuốn

200 cuốn

12 trang 360.000 540.000 940.000 1.350.000 2.090.000
16 trang 390.000 590.000 1.040.000 1.520.000 2.380.000
20 trang 420.000 650.000 1.140.000 1.700.000 2.650.000
24 trang 440.000 700.000 1.230.000 1.840.000 2.910.000
28 trang 470.000 740.000 1.310.000 1.990.000 3.150.000
32 trang 500.000 790.000 1.410.000 2.150.000 3.420.000
36 trang 520.000 830.000 1.500.000 2.290.000 3.650.000
40 trang 550.000 870.000 1.590.000 2.420.000 3.880.000
44 trang 580.000 910.000 1.660.000 2.550.000 4.120.000
48 trang 610.000 960.000 1.750.000 2.710.000 4.400.000
52 trang 630.000 1.000.000 1.830.000 2.840.000 4.620.000
56 trang 650.000 1.030.000 1.900.000 2.960.000 4.820.000

Share Button

Catalogue đóng lò xo

Khổ đứng: 21 x 29.7 cm

 • In 4 màu – Đóng Lò xo
 • Bìa Fort 250 gsm, ruột Fort 100 gms
 • Thời gian có hàng tùy vào số lượng và file hoàn chỉnh
 • Liên hệ : 0932 636 272 – 0979 65 27 27
 • Lưu ý:
  • Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
  • Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
  • Giá chưa bao gồm 10% VAT
1 cuốn

10 cuốn

20 cuốn

30 cuốn

40 cuốn

50 cuốn

100 cuốn

150 cuốn

200 cuốn

12 trang 180.000 510.000 790.000 1.020.000 1.250.000 1.470.000 2.280.000 3.030.000 3.740.000
16 trang 190.000 560.000 890.000 1.180.000 1.440.000 1.700.000 2.680.000 3.590.000 4.430.000
20 trang 200.000 620.000 1.000.000 1.320.000 1.620.000 1.930.000 3.080.000 4.130.000 5.030.000
24 trang 200.000 670.000 1.100.000 1.460.000 1.810.000 2.130.000 3.440.000 4.580.000 5.630.000
28 trang 210.000 720.000 1.200.000 1.590.000 1.970.000 2.330.000 3.800.000 5.030.000 6.180.000
32 trang 220.000 780.000 1.300.000 1.750.000 2.150.000 2.550.000 4.170.000 5.530.000 6.780.000
36 trang 230.000 830.000 1.390.000 1.880.000 2.310.000 2.750.000 4.470.000 5.950.000 7.320.000
40 trang 240.000 890.000 1.490.000 2.000.000 2.480.000 2.960.000 4.770.000 6.360.000 7.860.000
44 trang 250.000 940.000 1.580.000 2.120.000 2.640.000 3.140.000 5.080.000 6.770.000 8.410.000
48 trang 260.000 1.000.000 1.690.000 2.260.000 2.830.000 3.350.000 5.430.000 7.240.000 9.040.000
52 trang 260.000 1.050.000 1.780.000 2.380.000 2.980.000 3.540.000 5.720.000 7.650.000 9.570.000
56 trang 270.000 1.100.000 1.860.000 2.510.000 3.130.000 3.720.000 6.000.000 8.060.000 10.080.000
60 trang 280.000 1.140.000 1.940.000 2.630.000 3.280.000 3.900.000 6.270.000 8.470.000 10.600.000
64 trang 280.000 1.200.000 2.040.000 2.780.000 3.460.000 4.100.000 6.610.000 8.970.000 11.220.000
68 trang 290.000 1.250.000 2.120.000 2.900.000 3.610.000 4.250.000 6.890.000 9.380.000 11.740.000
72 trang 290.000 1.300.000 2.210.000 3.010.000 3.750.000 4.410.000 7.160.000 9.770.000 12.260.000
76 trang 300.000 1.350.000 2.290.000 3.120.000 3.900.000 4.560.000 7.440.000 10.160.000 12.770.000
80 trang 310.000 1.410.000 2.400.000 3.260.000 4.060.000 4.760.000 7.790.000 10.650.000 13.400.000
84 trang 320.000 1.450.000 2.480.000 3.380.000 4.190.000 4.920.000 8.070.000 11.050.000 13.900.000
88 trang 330.000 1.500.000 2.560.000 3.490.000 4.310.000 5.080.000 8.350.000 11.440.000 14.400.000
92 trang 330.000 1.550.000 2.650.000 3.600.000 4.440.000 5.230.000 8.630.000 11.830.000 14.900.000
96 trang 340.000 1.610.000 2.760.000 3.750.000 4.610.000 5.440.000 9.000.000 12.350.000 15.550.000
100 trang 350.000 1.660.000 2.840.000 3.860.000 4.730.000 5.600.000 9.280.000 12.750.000 16.060.000

Khổ đứng: 14.5 x 20.5 cm

 • In 4 màu – Đóng Lò xo
 • Bìa Fort 250 gsm, ruột Fort 100 gms
 • Thời gian có hàng tùy vào số lượng và file hoàn chỉnh
 • Liên hệ : 0932 636 272 – 0979 65 27 27
 • Lưu ý:
  • Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
  • Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
  • Giá chưa bao gồm 10% VAT
1 cuốn

10 cuốn

20 cuốn

30 cuốn

40 cuốn

50 cuốn

100 cuốn

150 cuốn

200 cuốn

12 trang 120.000 310.000 480.000 620.000 760.000 900.000 1.440.000 1.940.000 2.420.000
16 trang 120.000 340.000 530.000 700.000 860.000 1.020.000 1.640.000 2.220.000 2.780.000
20 trang 130.000 370.000 590.000 780.000 960.000 1.140.000 1.840.000 2.500.000 3.130.000
24 trang 130.000 400.000 640.000 850.000 1.050.000 1.240.000 2.020.000 2.760.000 3.470.000
28 trang 140.000 420.000 690.000 920.000 1.140.000 1.340.000 2.210.000 3.010.000 3.800.000
32 trang 140.000 460.000 750.000 1.000.000 1.230.000 1.450.000 2.410.000 3.300.000 4.160.000
36 trang 150.000 480.000 800.000 1.070.000 1.310.000 1.550.000 2.580.000 3.550.000 4.480.000
40 trang 150.000 510.000 850.000 1.130.000 1.390.000 1.650.000 2.760.000 3.800.000 4.810.000
44 trang 160.000 540.000 890.000 1.190.000 1.470.000 1.750.000 2.930.000 4.040.000 5.130.000
48 trang 160.000 580.000 950.000 1.260.000 1.570.000 1.860.000 3.130.000 4.320.000 5.510.000
52 trang 170.000 600.000 1.000.000 1.320.000 1.650.000 1.950.000 3.300.000 4.570.000 5.820.000
56 trang 170.000 630.000 1.040.000 1.390.000 1.720.000 2.050.000 3.470.000 4.810.000 6.130.000
60 trang 180.000 650.000 1.080.000 1.450.000 1.800.000 2.140.000 3.630.000 5.060.000 6.440.000
64 trang 180.000 680.000 1.130.000 1.520.000 1.890.000 2.250.000 3.830.000 5.360.000 6.820.000
68 trang 180.000 710.000 1.170.000 1.580.000 1.970.000 2.340.000 4.000.000 5.600.000 7.140.000
72 trang 190.000 730.000 1.210.000 1.640.000 2.040.000 2.430.000 4.160.000 5.830.000 7.450.000
76 trang 190.000 760.000 1.250.000 1.700.000 2.120.000 2.520.000 4.330.000 6.070.000 7.760.000
80 trang 200.000 790.000 1.310.000 1.770.000 2.210.000 2.630.000 4.530.000 6.370.000 8.160.000
84 trang 200.000 810.000 1.350.000 1.830.000 2.280.000 2.720.000 4.700.000 6.600.000 8.470.000
86 trang 210.000 840.000 1.390.000 1.890.000 2.350.000 2.810.000 4.870.000 6.840.000 8.790.000
92 trang 210.000 860.000 1.430.000 1.940.000 2.430.000 2.900.000 5.030.000 7.080.000 9.110.000
96 trang 210.000 900.000 1.490.000 2.020.000 2.520.000 3.020.000 5.250.000 7.390.000 9.520.000
100 trang 220.000 920.000 1.530.000 2.080.000 2.590.000 3.110.000 5.420.000 7.630.000 9.840.000

Share Button