In catalogue

Catalogue là tài liệu để khách hàng tham khảo, là sản phẩm quảng bá thương hiệu của công ty. Catalogue còn là vũ khí tiếp thị bán hàng để dành được vị trí trên thị trường, catalogue được thiết kế độc đáo, ấn tượng là công cụ hiệu quả đưa sản phẩm của bạn đến với mọi người. Catalogue là giải pháp hoàn hảo với những gì bạn muốn thể hiện. inrequa.com sẽ giúp bạn thể hiện thế mạnh của bạn trong thị trường cạnh tranh hiệu quả nhất.
Với các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, thương mại, dịch vụ thì Catalogue là một món “trang sức” – cũng là một vũ khí tiếp thị hiệu quả và không thể thiếu được. Đây không chỉ là một phương tiện dùng để giới thiệu sản phẩm rất phổ thông, được nhiều công ty và tập đoàn đa quốc gia sử dụng rộng rãi, mà còn là một tập hợp các thông tin ngắn gọn giúp quảng bá cho doanh nghiệp của bạn hiệu quả và chuyên nghiệp.

catalogue in gia re - in giá rẻ - www.inrequa.com - www.ingiare24h.net - in Mat Troi Moi

in gia re, in catalogue,in an catalogue, in ấn catalogue, in tạp chí, in tap chi, in catalo, in catalogue,in catalog,

Bảng giá in catalogue giá rẻ

In catalogue A4 (21×29.7 cm), ruột và bìa giấy C150 , in offset 4 màu 2 mặt :

10 cuốn
C150
20 cuốn
C150
50 cuốn
C150
100 cuốn
C150
8 trang 30.000 đ/c 25.000 đ/c 18.000 đ/c 15.000 đ/c
12 Trang 44.000 đ/c 36.000 đ/c 27.000 đ/c 23.000 đ/c
16 Trang 54.000 đ/c 43.000 đ/c 35.000 đ/c 28.000 đ/c
20 Trang 60.000 đ/c 48.000 đ/c 41.000 đ/c 34.000 đ/c
24 Trang 67.000 đ/c 55.000 đ/c 46.000 đ/c 38.000 đ/c
28 Trang 73.000 đ/c 60.000 đ/c 51.000 đ/c 43.000 đ/c
32 Trang 80.000 đ/c 65.000 đ/c 57.000 đ/c 47.000 đ/c
36 Trang 86.000 đ/c 70.000 đ/c 63.000 đ/c 52.000 đ/c
40 Trang 93.000 đ/c 78.000 đ/c 69.000 đ/c 56.000 đ/c
44 Trang 100.000 đ/c 85.000 đ/c 74.000 đ/c 60.000 đ/c
48 Trang 108.000 đ/c 90.000 đ/c 79.000 đ/c 65.000 đ/c
52 Trang 112.000 đ/c 97.000 đ/c 84.000 đ/c 69.000 đ/c
56 Trang 120,000 đ/c 103.000 đ/c 89.000 đ/c 73.000 đ/c
60 Trang 128.000 đ/c 108.000 đ/c 94.000 đ/c 77.000 đ/c
64 Trang 135.000 đ/c 113.000 đ/c 99.000 đ/c 81.000 đ/c
68 Trang 140.000 đ/c 119.000 đ/c 104.000 đ/c 85.000 đ/c
200 cuốn
C150
500 cuốn
C150
1000 cuốn
C150
2000 cuốn
C150
8 trang 11.000 đ/c 5.200 đ/c 3.300 đ/c 1.800 đ/c
12 trang 18.000 đ/c 7.800 đ/c 5.000 đ/c 3.600 đ/c
16 trang 23.000 đ/c 9.800 đ/c 6.200 đ/c 4.600 đ/c
20 trang 27.000 đ/c 12.200 đ/c 7.900 đ/c 5.600 đ/c
24 trang 31.000 đ/c 14.400 đ/c 9.500 đ/c 6.600 đ/c
28 trang 35.000 đ/c 16.600 đ/c 11.000 đ/c 7.600 đ/c
32 trang 39.000 đ/c 19.000 đ/c 12.400 đ/c 8.650 đ/c
36 trang 43.000 đ/c 21.000 đ/c 13.800 đ/c 9.600 đ/c
40 trang 47.000 đ/c 23.500 đ/c 15.000 đ/c 10.650 đ/c
44 trang 51.000 đ/c 25.600 đ/c 16.700 đ/c 11.700 đ/c
48 trang 55.000 đ/c 28.000 đ/c 17.650 đ/c 12.750 đ/c
52 trang 58.000 đ/c 30.000 đ/c 19.300 đ/c 13.750 đ/c
56 trang 62.000 đ/c 32.500 đ/c 20.600 đ/c 14.900 đ/c
60 trang 65.000 đ/c 35.000 đ/c 21.800 đ/c
64 trang 68.000 đ/c 37.500 đ/c 23.000 đ/c
68 trang 71.000 đ/c 39.000 đ/c 24.600 đ/c

Share Button