Share Button

In name card, danh thiếp, card visit

 • Công nghệ in offset 4 màu 2 mặt
 • Giấy C300
 • Cán màng mờ 2 mặt, bằng công nghệ màng nhiệt.
 • Kích thước khi thiết kế: 9 x 5.5 cm
 • Kích thước thành phẩm không quá: 8.8 x 5.3 cm
 • In màu sắc không giới hạn
 • Thời gian có hàng 2 – 3 ngày (Giao hàng tận nơi 3 – 5 ngày)
 • 1 hộp name card: 100 cái.
 • Bảng giá xem bên dưới chưa bao gồm các phần sau:
  • 10% VAT
  • Phí thiết kế
  • Phí vận chuyển

Bảng giá danh thiếp thông dụng

Danh thiếp (8.8 x 5.3 cm) Cán màng mờ 2 mặt
5 hộp (500 tờ)16.000 - 17.000 đ/hộp
10 hộp (1000 tờ)11.000 đ/hộp
20 hộp (2000 tờ)10.000 đ/hộp
100 hộp (10.000 tờ)9.000 đ/hộp

In danh thiếp đôi

 • Công nghệ in offset 4 màu 2 mặt
 • Giấy B300, B280
 • Cán màng mờ 2 mặt, màng nhiệt
 • Kích thước thiết kế trong phạm vi: 18 x 5.5 cm
 • Kích thước thành phẩm không quá: 17.8 x 5.3 cm
 • Cấn 1 đường gấp hoặc không cấn.
 • In màu sắc không giới hạn
 • Thời gian có hàng 1 – 3 ngày (Giao hàng: 3-5 ngày)
 • Bảng giá xem bên dưới chưa bao gồm các phần sau:
  • 10% VAT
  • Phí thiết kế
  • Phí vận chuyển

Bảng giá danh thiếp đôi

Danh thiếp đôi (5.3 x 17.8 cm) Giấy B300
5 hộp (500 tờ)38.000 đ/hộp
10 hộp (1000 tờ)24.000 đ/hộp
20 hộp (2000 tờ)22.000 đ/hộp