In gia công giá rẻ

Công ty www.inrequa.com chuyên in gia công in offset 4 màu

Khổ in 43 X 32

 • Máy in 4 màu
 • Mitsubishi Diamon , bắt kẽm tự động, lên mực tự động
 • Hệ thống màu giống file trên màn hình
 • Chạy giấy định lượng từ 80 – 400
 • 4 màu, Tram bình thường, không màu nền
 • số lượng nhiều 30-40 đ/ màu
 • Giấy bù hao 50 tờ in
 • Giá đã bao gồm công in + kẽm CTP
 • Đã bao gồm Ghi kẽm CTP
 • Thời gian 8h có hàng.
 • Liên hệ báo giá: 0932.636.272 – 0979.65.27.27 – baogia@inrequa.com
 • Liên hệ thợ in: Thọ 0932.310.842
in offset gia cong inmattroimoi.vn

in offset gia cong inmattroimoi.vn

Thành Tiền
Khổ 43×32
Bảng giá Áp dụng phủ mực Tram thường
Đã bao gồm công in và kẽm CTP
< 2000 lượt 600.000 In Metalize vui lòng liên hệ
< 3000 lượt 650.000 Giấy từ 350 trở lên vui lòng liên hệ
< 4000 lượt 750.000
< 5000 lượt 900.000 in Decal nhựa vui lòng liên hệ

Khổ in 65×43 

 • Máy in 4 màu
 • Mitsubishi Diamon , bắt kẽm tự động, lên mực tự động
 • Hệ thống màu giống file trên màn hình
 • Chạy giấy từ từ 80 – 400
 • 4 màu, Tram bình thường, không màu nền
 • số lượng nhiều 40- 45 đ/ màu
 • Giấy bù hao 50 tờ in
 • Giá đã bao gồm công in + kẽm CTP
 • Đã bao gồm Ghi kẽm CTP
 • Thời gian 8h có hàng
 • Liên hệ: 0932.636.272 – 0979.65.27.27 – baogia@inrequa.com
 • Liên hệ thợ in: Thọ 0932.310.842
in offset gia cong ingiare24h.com.vn

in offset gia cong ingiare24h.com.vn

Thành Tiền
Khổ in 65 x 43
Bảng giá chỉ Áp Dụng cho độ phủ mực Tram bình thường
Đã bao gồm công in và kẽm CTP
< 2000 lượt 850.000 Chỉ bù hao 50 tờ in với bài in thông thường
< 3000 lượt 900.000 giấy từ 350 trở lên vui lòng liên hệ
< 4000 lượt 950.000 in Metalize vui lòng liên hệ
< 5000 lượt 1.100.000 in Decal nhựa vui lòng liên hệ

Khổ in 52 x 72

 • Máy in 4 màu
 • Mitsubishi Diamon , bắt kẽm tự động, lên mực tự động
 • Chạy giấy định lượng từ 80 – 450
 • 4 màu, Tram bình thường, không màu nền
 • số lượng nhiều 45-50 đ/ màu
 • Giá đã bao gồm công in + kẽm CTP
 • Đã bao gồm Ghi kẽm CTP
 • Thời gian 8h có hàng
 • Liên hệ: 0932.636.272 – 0979.65.27.27 – baogia@inrequa.com
 • Liên hệ thợ in: Thọ 0932.310.842
in offset gia cong inrequa.com

in offset gia cong inrequa.com

Thành Tiền
Khổ in 52 x 72
Bảng giá chỉ Áp Dụng cho bài phủ mực Tram thông thường
Đã Bao gồm công in và kẽm CTP
< 2000 lượt 900.000 Bù hao chỉ 50 tờ in với bài thông thường
< 3000 lượt 950.000 Giấy từ 350 trở lên vui lòng liên hệ
< 4000 lượt 1.000.000 in Metalize vui lòng liên hệ
< 5000 lượt 1.150.000 in Decal nhựa vui lòng liên hệ

Share Button