Share Button

Menu – Thực đơn giấy khổ 10 x 19 cm

Menu giấy Briston, Couche 300 gms, Kích thước 10 x 19cm, In 4 màu, Đóng lò xo, Cán màng mờ

Thời gian có hàng tùy vào số lượng và ngày duyệt file in

10 cuốn

20 cuốn

30 cuốn

40 cuốn

50 cuốn

12 trang 340.000 480.000 610.000 740.000 870.000
14 trang 360.000 510.000 660.000 810.000 960.000
16 trang 390.000 550.000 720.000 880.000 1.050.000
18 trang 410.000 590.000 780.000 960.000 1.150.000
20 trang 430.000 630.000 840.000 1.040.000 1.240.000
22 trang 450.000 670.000 900.000 1.120.000 1.340.000
24 trang 470.000 720.000 960.000 1.200.000 1.440.000

Share Button

Menu – thực đơn giấy kích thước 15 x 17cm

Menu giấy Briston , Couche 300 gms , Kích thước 15 x 17cm , In 4 màu , Đóng lò xo , Cán màng mờ

Thời gian có hàng tùy vào số lượng và ngày duyệt file in

10 cuốn

20 cuốn

30 cuốn

40 cuốn

50 cuốn

12 trang 410.000 580.000 730.000 890.000 1.040.000
14 trang 430.000 610.000 790.000 970.000 1.150.000
16 trang 470.000 660.000 860.000 1.060.000 1.260.000
18 trang 490.000 710.000 940.000 1.150.000 1.380.000
20 trang 520.000 760.000 1.010.000 1.250.000 1.490.000
22 trang 540.000 800.000 1.080.000 1.340.000 1.610.000
24 trang 560.000 860.000 1.150.000 1.440.000 1.730.000

Share Button

Menu – thực đơn giấy khổ 17 x 30cm

Menu giấy Briston, Couche 300 gms, Kích thước 17 x 30cm, In 4 màu, Đóng lò xo, Cán màng mờ

10 cuốn

20 cuốn

30 cuốn

40 cuốn

50 cuốn

12 trang 540.000 770.000 980.000 1.180.000 1.390.000
14 trang 580.000 820.000 1.060.000 1.300.000 1.540.000
16 trang 620.000 880.000 1.150.000 1.410.000 1.680.000
18 trang 660.000 940.000 1.250.000 1.540.000 1.840.000
20 trang 690.000 1.010.000 1.340.000 1.660.000 1.980.000
22 trang 720.000 1.070.000 1.440.000 1.790.000 2.140.000
24 trang 750.000 1.150.000 1.540.000 1.920.000 2.300.000

Share Button

Menu – thực đơn giấy khổ 15 x 34cm

Menu giấy Briston, Couche 300 gms, Kích thước 15 x 34cm, In 4 màu, Đóng lò xo, Cán màng mờ

10 cuốn

20 cuốn

30 cuốn

40 cuốn

50 cuốn

12 trang 540.000 770.000 980.000 1.180.000 1.390.000
14 trang 580.000 820.000 1.060.000 1.300.000 1.540.000
16 trang 620.000 880.000 1.150.000 1.410.000 1.680.000
18 trang 660.000 940.000 1.250.000 1.540.000 1.840.000
20 trang 690.000 1.010.000 1.340.000 1.660.000 1.980.000
22 trang 720.000 1.070.000 1.440.000 1.790.000 2.140.000
24 trang 750.000 1.150.000 1.540.000 1.920.000 2.300.000

Share Button

Menu – thực đơn giấy Khổ 30 x 34cm

Menu giấy Briston, Couche 300 gms, Kích thước 30 x 34cm, In 4 màu, Đóng lò xo, Cán màng mờ

10 cuốn

20 cuốn

30 cuốn

40 cuốn

50 cuốn

12 trang 820.000 1.150.000 1.460.000 1.780.000 2.090.000
14 trang 860.000 1.220.000 1.580.000 1.940.000 2.300.000
16 trang 940.000 1.320.000 1.730.000 2.110.000 2.520.000
18 trang 980.000 1.420.000 1.870.000 2.300.000 2.760.000
20 trang 1.030.000 1.510.000 2.020.000 2.500.000 2.980.000
22 trang 1.080.000 1.610.000 2.160.000 2.690.000 3.220.000
24 trang 1.130.000 1.730.000 2.300.000 2.880.000 3.460.000

 

Share Button

Menu nhựa – Plastic menu

Quy cách chung

  • In offset hoặc kỹ thuật số
  • Chất liệu nhựa PVC 4 lớp
  • Kích thước A5, A4
  • Cán màng mờ, hoặc bóng
  • Đóng lò xo
  • Chống thấm nước
  • Thời gian có hàng: 2 – 3 ngày
3 cuốn

6 trang 650.000 đ
8 trang 850.000 đ
10 trang
12 trang
14 trang
16 trang
20 trang

in menu nhựa, in menu giá rẻ, in menu giấy, in giá rẻ tp hcm, in gia re tphcm, in thực đơn nhựa, plastic menu

Email báo giá + đặt in 1: baogia@inrequa.com

Email báo giá + đặt in 2: inrequa@gmail.com

Hotline: 0932.636.272  – 0938.677.523

www.inmattroimoi.vn, www.ingiare24h.com.vn, www.ingiare24h.net, www.inthenhua24h.com, www.indanhthiepgiare.com.vn

Share Button