Bao thư

Bao thư - in bao thu - bao thu in nhanh - bao thu in gia re - bao thu mau - bao thu trang - bao thu gia re - in gia re - in bao li xì - in bao li xi - in giá rẻ - in giá cực rẻ - in offsetIn bao thư, bao lì xì giá rẻ với hình ảnh và logo riêng biệt nhằm thể hiện đẳng cấp và sự chuyên nghiệp cuả doanh nghiệp. In ấn bao thư với hình ảnh và logo riêng biệt nhằm thể hiện đẳng cấp và sự chuyên nghiệp cuả doanh nghiệp. Màu sắc đẹp chất liệu giấy cao cấp tuỳ chọn.
Bên cạnh đó, hầu hết các doanh nghiệp sử dụng bì thư nhưng một phần chiếc lược marketing. Khi bạn gửi thư cho khách hàng những tài liệu, thông tin, bao thư đẹp có thể tăng cường sự nổ lực và hình ảnh của thương hiệu bạn. Đồng thời nó sẽ hổ trợ tốt cho nội dung người đọc bên trong.
Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng phong bì thư như một phần chiến lược marketing. Khi bạn gửi cho những khách hàng những tài liệu, thông tin. Nó có thể tăng cường những nỗ lực và hình ảnh của thương hiệu của bạn. Nó sẽ bổ trợ tốt cho nội dung mà người nhận đọc được ở bên trong.Có rất nhiều loại phong bì với kích thước và hình dáng khác nhau.

in gia re, in gia re hcm, in gia re toan quoc, in nhanh gia re,B ao thư,phong bì, giá bao thư, giá phong bì, in bao thư, in ấn bao thư, in phong bì, in ấn phong bì, in nhanh bao thư, in nhanh phong bì, in bao thu gia re

Bao thư Nhỏ 12×22 cm, F80 – F00, in offset 4 màu 1 mặt, 3-4 ngày.

Bao thư có cửa sổ + 150 đ/cái, dán keo + 50 đ/cái

Giấy F100

Giấy F120

Giấy C120

1.000 cái 1000 đ/ cái 1.200 đ/ cái 1.500 đ/cái
2.000 cái 900 đ/ cái 1000 đ/ cái 1.200 đ/cái
3.000 cái 800 đ/ cái 900 đ/cái 1000 đ/cái
4.000 cái 700 đ/ cái 800 đ/cái 900 đ/cái
5.000 cái 550 đ/ cái 700 đ/cái 800 đ/cái
10.000 cái 450 đ/ cái 600 đ/ cái 700 đ/cái

Bao thư 17 x 23 cm, F80 – F00, in offset 4 màu 1 mặt, 3-4 ngày.

Bao thư dán keo + 90 đ/cái

Giấy F100

Giấy F120

giấy c120

1.000 cái 1.300 đ/cái 1.600 đ/cái 1.800 đ/cái
2.000 cái 1000 đ/cái 1.200 đ/cái 1.500 đ/cái
3.000 cái 850 đ/cái 1.050 đ/cái 1.300 đ/cái
4.000 cái 750 đ/cái 950 đ/cái 1100 đ/cái
5.000 cái 600 đ/cái 800 đ/cái 950 đ/cái
10.000 cái 500 đ/cái 700 đ/cái 850 đ/cái

Bao thư Lớn 25×35 cm, F80 – F100, in offset 4 màu 1 mặt, 3-4 ngày.
Bao thư dán keo + 140 đ/cái

Giấy F100

Giấy F120

Giấy C150

1.000 cái 1.800 đ/cái 2.000 đ/cái 2.500 đ/cái
2.000 cái 1.400 đ/cái 1.700 đ/cái 1.950 đ/cái
3.000 cái 1.300 đ/cái 1.500 đ/cái 1.700 đ/cái
4.000 cái 1.200 đ/cái 1.300 đ/cái 1.500 đ/cái
5.000 cái 1000 đ/cái 1200 đ/cái 1.400 đ/cái

Bao thư - in bao thu - bao thu in nhanh - bao thu in gia re - bao thu mau - bao thu trang - bao thu gia re - in gia re - in bao li xì - in bao li xi - in giá rẻ - in giá cực rẻ - in offset

 

Bao thư - in bao thu - bao thu in nhanh - bao thu in gia re - bao thu mau - bao thu trang - bao thu gia re - in gia re - in bao li xì - in bao li xi - in giá rẻ - in giá cực rẻ - in offset

Share Button