In hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi

In các loại ấn phẩm giấy Carbonless 1, 2,3,4,5 liên: Phiếu xuất nhập kho, Phiếu thu chi, Phiếu giao nhận hàng hóa, Phiếu bán hàng, phiều giao hàng,biên nhận
– Giấy Carbonless loại 1
– In máy Offset từ 1 đến 4 màu
– Đóng cuốn, chạy răng cưa
– In số nhảy tự động
in bieu mau , in biểu mẫu , in phieu thu chi, in phieu xuat kho , in ấn , in offset , in giá rẻ, In phiếu thu . In phiếu chi

In biểu mẫu 1 liên

 • In 1 màu đen
 • Giấy For 70
 • Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm
 • 1 cuốn 100 tờ
 • Đóng số nhảy + 2000 đ/cuốn
A6 (10x14cm)
100 tờ/cuốn, in 1 màu đen
số nhảy + 2000 đ/c
A5(14×20)cm
100 tờ/cuốn, in 1 màu đen
số nhảy + thêm 2000 đ/c
A4(21×30)cm
100 tờ/cuốn, in 1 màu đen
số nhảy + thêm 2000 đ/c
10 cuốn 22.000 đ 33.000 đ
20 cuốn 19.000 đ 28.000 đ
30 cuốn 16.000 đ 27.000 đ
40 cuốn 15.500 đ 26.000 đ
50 cuốn 14.500 đ 24.000 đ
100 cuốn 14.000 đ 21.000 đ
200 cuốn 13.500 đ 15.000 đ
500 cuốn 12.000 đ 13.500 đ

In biểu mẫu 2 liên

 • In 1 màu đen
 • Giấy Carbonless
 • Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm
 • 1 cuốn 100 tờ 2 liên
 • Đóng số nhảy + 2500 đ/cuốn (Chạy số nhảy 50 số/cuốn)

 

A6 (10 x 14cm)
2 liên, 100 tờ/cuốn
in 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn
A5 (14 x 20 cm)
2 liên, 100 tờ/cuốn
In 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn
A4 (20 x 30 cm)
2 liên, 100 tờ/cuốn
In 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn
10 cuốn 22.000 đ 41.000 đ/c
20 cuốn 20.000 đ 34.000 đ/c
30 cuốn 19.000 đ 34.000 đ/c
40 cuốn 19.000 đ 34.000 đ/c
50 cuốn 18.000 đ 32.000 đ
100 cuốn 17.000 đ 29.000 đ
200 cuốn 16.500 đ 28.000 đ
500 cuốn 16.000 đ

In biểu mẫu 3 liên

 • In 1 màu đen
 • Giấy Carbonless
 • Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm
 • 1 cuốn 150 tờ 3 liên
 • Đóng số nhảy + 3000 đ/cuốn (Chạy số nhảy 50 số/cuốn)

A6 ( Không vượt quá 10x14cm)
3 liên, 150 tờ/cuốn
In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c
A5 (Không vượt quá 14 x 20 cm)
3 liên, 150 tờ/cuốn
In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c
A4 ( Không vượt quá 20 x 29.7 cm)
3 liên, 150 tờ/cuốn
In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c
10 cuốn 29.000 đ 57.000 đ
20 cuốn 26.000 đ 46.000 đ
30 cuốn 25.000 đ 45.000 đ
40 cuốn 25.000 đ 45.000 đ
50 cuốn 23.000 đ 44.000 đ
100 cuốn 22.000 đ 42.000 đ
200 cuốn 38.000 đ
500 cuốn

 

Share Button