in vé giữ xe giá rẻ

 

Vé giữ xe khổ 14,5 x 6,5 hoặc 20x 4,8 cm, In giấy F60, 100 số/cuốn.

1 màu đen

khác màu đen

10 cuốn 160.000 đ 220.000 đ
20 cuốn 230.000 đ 300.000 đ
30 cuốn 300.000 đ 380.000 đ
40 cuốn 360.000 đ 450.000 đ
50 cuốn 430.000 đ 530.000 đ
100 cuốn 650.000 đ 850.000 đ

in vé giữ xe – in vé giữ xe giá rẻ – in ve giu xe gia re – in ve giu xe – in gia re

in giá rẻ www.ingiare24h.net

Share Button