In name card , danh thiếp, card visit giấy Kraft 0.22mm

  • Kích thước không quá 5.3 x 8.8 cm
  • Không cán màng
  • Số lượng ít: kỹ thuật số
  • Số lượng nhiều: in offset 4 màu
  • Độ dày Kraft 0.22 mm
  • Thời gian có hàng 1 – 3 ngày (Giao hàng + thêm 1 ngày)
  • Bảng giá chưa bao gồm: 10% VAT, Phí thiết kế, Phí vận chuyển

Xem tiếp