In name card đôi

  • Công nghệ in offset 4 màu 2 mặt
  • Giấy B300, B280, C300
  • Cán màng mờ 2 mặt, màng nhiệt
  • Kích thước thiết kế trong phạm vi: 18 x 5.5 cm
  • Kích thước thành phẩm không quá: 17.8 x 5.3 cm
  • Cấn 1 đường gấp hoặc không cấn.
  • In màu sắc không giới ...
Xem tiếp