Thiết kế thương hiệu – Một số lưu ý

Thương hiệu được làm nên bởi nhiều yếu tố. Tuy nhiên khi thiết kế một thương hiệu cũng cần tránh một số sai lầm. Những sai lầm thường gặp khi đặt tên thương hiệu.

Những sai lầm thường gặp khi đặt tên thương hiệu.
Đặt tên cho xong việc: Không quan tâm đúng mức đến tên thương hiệu. Trì hoãn cho đến phút cuối
Công việc kinh doanh nào mà tôi thực sự tham gia? Không xác định mục tiêu cho ...

Xem tiếp