Blog thiết kế in ấn

Menu – thực đơn giấy khổ 17 x 30cm

Menu giấy Briston, Couche 300 gms, Kích thước 17 x 30cm, In 4 màu, Đóng lò xo, Cán màng mờ

10 cuốn 20 cuốn 30 cuốn 40 cuốn 50 cuốn
12 trang540.000770.000980.0001.180.0001.390.000
14 trang580.000820.0001.060.0001.300.000 1.540.000
16 trang620.000880.0001.150.0001.410.0001.680.000
18 trang660.000940.0001.250.000 1.540.0001.840.000
20 trang690.000 1.010.000 1.340.000 1.660.0001.980.000
22 trang720.0001.070.0001.440.0001.790.0002.140.000
24 trang750.0001.150.000 1.540.0001.920.0002.300.000
0
  Bài viết liên quan