Blog thiết kế in ấn

Menu – thực đơn giấy Khổ 30 x 34cm

Menu giấy Briston, Couche 300 gms, Kích thước 30 x 34cm, In 4 màu, Đóng lò xo, Cán màng mờ

10 cuốn 20 cuốn 30 cuốn 40 cuốn 50 cuốn
12 trang820.0001.150.0001.460.0001.780.0002.090.000
14 trang860.0001.220.0001.580.0001.940.0002.300.000
16 trang940.0001.320.0001.730.0002.110.0002.520.000
18 trang980.0001.420.0001.870.0002.300.0002.760.000
20 trang1.030.000 1.510.0002.020.0002.500.0002.980.000
22 trang1.080.0001.610.0002.160.0002.690.0003.220.000
24 trang1.130.0001.730.0002.300.000 2.880.0003.460.000

 

0
  Bài viết liên quan