In catalogue

Catalogue là tài liệu để khách hàng tham khảo, là sản phẩm quảng bá thương hiệu của công ty. Catalogue còn là vũ khí tiếp thị bán hàng để dành được vị trí trên thị trường, catalogue được thiết kế độc đáo, ấn tượng là công cụ hiệu quả đưa sản phẩm của bạn đến với mọi người. Catalogue là giải pháp hoàn hảo với những gì bạn muốn thể hiện. inrequa.com sẽ giúp bạn thể hiện thế mạnh của bạn trong thị trường cạnh tranh hiệu quả nhất.
Với các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, thương mại, dịch vụ thì Catalogue là một món “trang sức” – cũng là một vũ khí tiếp thị hiệu quả và không thể thiếu được. Đây không chỉ là một phương tiện dùng để giới thiệu sản phẩm rất phổ thông, được nhiều công ty và tập đoàn đa quốc gia sử dụng rộng rãi, mà còn là một tập hợp các thông tin ngắn gọn giúp quảng bá cho doanh nghiệp của bạn hiệu quả và chuyên nghiệp.

catalogue in gia re - in giá rẻ - www.inrequa.com - www.ingiare24h.net - in Mat Troi Moi

in gia re, in catalogue,in an catalogue, in ấn catalogue, in tạp chí, in tap chi, in catalo, in catalogue,in catalog,

Bảng giá in catalogue giá rẻ

In catalogue A4 (21×29.7 cm), ruột và bìa giấy C150 , in offset 4 màu 2 mặt :

10 cuốn C150 20 cuốn C150 50 cuốn C150 100 cuốn C150
8 trang30.000 đ/c25.000 đ/c18.000 đ/c15.000 đ/c
12 Trang44.000 đ/c36.000 đ/c27.000 đ/c23.000 đ/c
16 Trang54.000 đ/c43.000 đ/c35.000 đ/c28.000 đ/c
20 Trang60.000 đ/c48.000 đ/c41.000 đ/c34.000 đ/c
24 Trang67.000 đ/c55.000 đ/c46.000 đ/c38.000 đ/c
28 Trang73.000 đ/c60.000 đ/c51.000 đ/c43.000 đ/c
32 Trang80.000 đ/c65.000 đ/c57.000 đ/c47.000 đ/c
36 Trang86.000 đ/c70.000 đ/c63.000 đ/c52.000 đ/c
40 Trang93.000 đ/c78.000 đ/c69.000 đ/c56.000 đ/c
44 Trang100.000 đ/c85.000 đ/c74.000 đ/c60.000 đ/c
48 Trang108.000 đ/c90.000 đ/c79.000 đ/c65.000 đ/c
52 Trang112.000 đ/c97.000 đ/c84.000 đ/c69.000 đ/c
56 Trang120,000 đ/c103.000 đ/c89.000 đ/c73.000 đ/c
60 Trang128.000 đ/c108.000 đ/c94.000 đ/c77.000 đ/c
64 Trang135.000 đ/c113.000 đ/c99.000 đ/c81.000 đ/c
68 Trang140.000 đ/c119.000 đ/c104.000 đ/c85.000 đ/c
200 cuốn C150 500 cuốn C150 1000 cuốn C150 2000 cuốn C150
8 trang11.000 đ/c5.200 đ/c3.300 đ/c1.800 đ/c
12 trang18.000 đ/c7.800 đ/c5.000 đ/c3.600 đ/c
16 trang23.000 đ/c9.800 đ/c6.200 đ/c4.600 đ/c
20 trang27.000 đ/c12.200 đ/c7.900 đ/c5.600 đ/c
24 trang31.000 đ/c14.400 đ/c9.500 đ/c6.600 đ/c
28 trang35.000 đ/c16.600 đ/c11.000 đ/c7.600 đ/c
32 trang39.000 đ/c19.000 đ/c12.400 đ/c8.650 đ/c
36 trang43.000 đ/c21.000 đ/c13.800 đ/c9.600 đ/c
40 trang47.000 đ/c23.500 đ/c15.000 đ/c10.650 đ/c
44 trang51.000 đ/c25.600 đ/c16.700 đ/c11.700 đ/c
48 trang55.000 đ/c28.000 đ/c17.650 đ/c12.750 đ/c
52 trang58.000 đ/c30.000 đ/c19.300 đ/c13.750 đ/c
56 trang62.000 đ/c32.500 đ/c20.600 đ/c14.900 đ/c
60 trang65.000 đ/c35.000 đ/c21.800 đ/c
64 trang68.000 đ/c37.500 đ/c23.000 đ/c
68 trang71.000 đ/c39.000 đ/c24.600 đ/c
Share Button