IN THIỆP CƯỚI ĐỘC QUYỀN

Bao thư 14×19 cm,C150 gms/ F150 gms, nắp tam giác
Thiệp B300 gms / F 250 gms, thiệp đơn size 13×18 cm x 2 loại ( thiệp mời + thiệp báo )

Bảng giá tham khảo

SỐ LƯỢNGĐƠN GIÁ
100 bộ2.550.000 đ
200 bộ3.300.000 đ
300 bộ3.600.000 đ
500 bộ4.300.000 đ
1000 bộ6.300.000 đ

Share Button