In nhanh danh thiếp, namecard giá rẻ

Hãy suy nghĩ xem danh thiếp của bạn sẽ nên được sử dụng như thế nào, sẽ trao danh thiếp cho ai, họ sẽ làm gì với những thông tin trên đó và họ nhận danh thiếp trong trường hợp nào.

Đơn giá
Giấy B300, Giấy Ảnh, B280, C300
1 hộp 60.000 đ/hộp/ 1 mặt – 80.000 đ/ hộp/ 2 mặt
2 hộp 55.000 đ/hộp/ 1 mặt – 70.000 đ/ hộp/ 2 mặt
3 hộp 50.000 đ/hộp/ 1 mặt – 60.000 đ/ hộp/ 2 mặt
4 hộp 45.000 đ/hộp/ 1 mặt – 50.000 đ/ hộp/ 2 mặt

Share Button
  Bài viết liên quan