In biểu mẫu, biểu mẫu Carbonless, hóa đơn bán lẻ, phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu giao hàng

In các loại ấn phẩm giấy Carbonless 1, 2,3,4,5 liên: Phiếu xuất nhập kho, Phiếu thu chi, Phiếu giao nhận hàng hóa, Phiếu bán hàng, phiều giao hàng,biên nhận
– Giấy Carbonless loại 1
– In máy Offset từ 1 đến 4 màu
– Đóng cuốn, chạy răng cưa
– In số nhảy tự động
in bieu mau , in biểu mẫu , in phieu thu chi, in phieu xuat kho , in ấn , in offset , in giá rẻ, In phiếu thu . In phiếu chi

Share Button

Biểu mẫu giấy Fort 1 liên

– In 1 màu đen

– Giấy Fort 70

– Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm

– 1 cuốn 100 tờ

– Chạy số nhảy + 5000 đ/cuốn

Chi tiết bảng giá tham khảo bên dưới:

A6 (10x14cm) 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen A5(14x20)cm 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen A4(21x30)cm 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen
10 cuốn
20 cuốn
30 cuốn55.000 đ/c
40 cuốn53.000 đ/c
50 cuốn34.000 đ/c50.000 đ/c
100 cuốn26.000 đ/c49.000 đ/c
200 cuốn22.000 đ/c40.000 đ/c
500 cuốn20.000 đ/c


Biểu mẫu carbonless 2 liên

In biểu mẫu 2 liên

– In 1 màu đen

– Giấy Carbonless

– Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm

– 1 cuốn 100 tờ 2 liên

– Chạy số nhảy + 5000 đ/cuốn (Chạy số nhảy 50 số/cuốn)

A6 (10 x 14cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn A5 (14 x 20 cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn A4 (20 x 30 cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn
10 cuốn
20 cuốn40.000 đ/c60.000 đ/c
30 cuốn39.000 đ/c58.000 đ/c
40 cuốn38.500 đ/c58.000 đ/c
50 cuốn38.000 đ/c55.000 đ/c
100 cuốn29.000 đ/c53.000 đ/c
200 cuốn25.000 đ/c43.000 đ/c
500 cuốn

Biểu mẫu carbonless 3 liên

In biểu mẫu carbonless 3 liên

– In 1 màu đen

– Giấy Carbonless

– Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm

– 1 cuốn 150 tờ 3 liên

– In số nhảy + 5000 đ/cuốn (Chạy số nhảy 50 số/cuốn)

A6 (10x14cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn A5 (14 x 20 cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn A4 (20 x 29.7 cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn
10 cuốn
20 cuốn50.000 đ/c
30 cuốn48.000 đ/c
40 cuốn47.000 đ/c
50 cuốn45.000 đ/c68.000 đ/c
100 cuốn39.000 đ/c65.000 đ/c
200 cuốn38.000 đ/c
500 cuốn30.000 đ/c