In biểu mẫu, biểu mẫu Carbonless, hóa đơn bán lẻ, phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu giao hàng

In các loại ấn phẩm giấy Carbonless 1, 2,3,4,5 liên: Phiếu xuất nhập kho, Phiếu thu chi, Phiếu giao nhận hàng hóa, Phiếu bán hàng, phiều giao hàng,biên nhận
– Giấy Carbonless loại 1
– In máy Offset từ 1 đến 4 màu
– Đóng cuốn, chạy răng cưa
– In số nhảy tự động
in bieu mau , in biểu mẫu , in phieu thu chi, in phieu xuat kho , in ấn , in offset , in giá rẻ, In phiếu thu . In phiếu chi

Share Button

Biểu mẫu giấy Fort 1 liên

– In 1 màu đen

– Giấy Fort 70

– Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm

– 1 cuốn 100 tờ

– Chạy số nhảy + 2000 đ/cuốn

Chi tiết bảng giá tham khảo bên dưới:

A6 (10x14cm) 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen số nhảy + 2000 đ/c A5(14x20)cm 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen số nhảy + thêm 2000 đ/c A4(21x30)cm 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen số nhảy + thêm 2000 đ/c
10 cuốn22.000 đ33.000 đ
20 cuốn19.000 đ28.000 đ
30 cuốn16.000 đ27.000 đ
40 cuốn15.500 đ26.000 đ
50 cuốn14.500 đ24.000 đ
100 cuốn14.000 đ21.000 đ
200 cuốn13.500 đ15.000 đ
500 cuốn12.000 đ13.500 đ


Biểu mẫu carbonless 2 liên

In biểu mẫu 2 liên

– In 1 màu đen

– Giấy Carbonless

– Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm

– 1 cuốn 100 tờ 2 liên

– Chạy số nhảy + 2500 đ/cuốn (Chạy số nhảy 50 số/cuốn)

A6 (10 x 14cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn in 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn A5 (14 x 20 cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn A4 (20 x 30 cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn
10 cuốn22.000 đ41.000 đ/c
20 cuốn20.000 đ34.000 đ/c
30 cuốn19.000 đ34.000 đ/c
40 cuốn19.000 đ34.000 đ/c
50 cuốn18.000 đ32.000 đ
100 cuốn17.000 đ29.000 đ
200 cuốn16.500 đ28.000 đ
500 cuốn16.000 đ

Biểu mẫu carbonless 3 liên

In biểu mẫu carbonless 3 liên

– In 1 màu đen

– Giấy Carbonless

– Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm

– 1 cuốn 150 tờ 3 liên

– In số nhảy + 3000 đ/cuốn (Chạy số nhảy 50 số/cuốn)

A6 (10x14cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c A5 (14 x 20 cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c A4 (20 x 29.7 cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c
10 cuốn29.000 đ57.000 đ
20 cuốn26.000 đ46.000 đ
30 cuốn25.000 đ45.000 đ
40 cuốn25.000 đ45.000 đ
50 cuốn23.000 đ44.000 đ
100 cuốn22.000 đ42.000 đ
200 cuốn38.000 đ
500 cuốn