Share Button

In decal giấy giá rẻ

 1. Nhãn decal giấy Tờ rơi, In 4 màu 1 mặt, Không cán màng
  8 x 15.5cm 8 x 31cm 11 x 15.5cm 15.5 x 17cm 15.5 x 34cm
  500 nhãn640 đ960 đ720 đ960 đ1.600 đ
  1000 nhãn520 đ840 đ630 đ840 đ1.440 đ
 2. Nhãn decal giấy Tờ rơi, In 4 màu 1 mặt, Không cán màng
  17 x 31cm 31 x 34cm 10 x 11cm 10 x 17cm 10 x 34cm
  500 nhãn1.600 đ3.000 đ580 đ720 đ1.200 đ
  1000 nhãn1.440 đ2.700 đ480 đ630 đ1.100 đ
 3. Decal giấy, bế thẳng, không cán màng
  10 cm 15 cm 20 cm 30 cm 35 cm
  200 nhãn450 đ550 đ650 đ850 đ950 đ
  300 nhãn367 đ467 đ 567 đ750 đ833 đ
  400 nhãn325 đ425 đ 525 đ675 đ775 đ
  500 nhãn300 đ400 đ480 đ660 đ736 đ
  600 nhãn283 đ367 đ 450 đ617 đ667 đ
  700 nhãn277 đ357 đ 443 đ571 đ614 đ
  800 nhãn263 đ340 đ 425 đ538 đ575 đ
  900 nhãn245 đ333 đ411 đ500 đ556 đ
  1000 nhãn241 đ325 đ390 đ480 đ530 đ
  2000 nhãn195 đ240 đ290 đ 380 đ420 đ
 4. Decal giấy, bế thẳng, không cán màng
  40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm
  200 nhãn1.050 đ 1.100 đ1.200 đ1.300 đ1.400 đ
  300 nhãn900 đ1000 đ1.100 đ 1.167 đ 1.233 đ
  400 nhãn850 đ925 đ975 đ1.013 đ 1.075 đ
  500 nhãn780 đ820 đ880 đ926 đ 974 đ
  600 nhãn717 đ750 đ800 đ850 đ900 đ
  700 nhãn657 đ714 đ757 đ800 đ843 đ
  800 nhãn625 đ675 đ725 đ763 đ813 đ
  900 nhãn604 đ644 đ689 đ733 đ778 đ
  1000 nhãn580 đ620 đ670 đ710 đ760 đ
  2000 nhãn465 đ505 đ550 đ590 đ635 đ

In decal nhựa đục

3x3cm 3.5x3.5cm 4x4cm 4.5x4.5cm 5x5cm
100 nhãn180.000190.000 200.000 200.000210.000
200 nhãn200.000210.000220.000230.000250.000
300 nhãn220.000230.000 250.000260.000280.000
400 nhãn230.000250.000270.000290.000 310.000
500 nhãn250.000270.000 290.000320.000340.000
600 nhãn260.000 280.000310.000340.000370.000
700 nhãn270.000300.000330.000360.000390.000
800 nhãn280.000320.000350.000380.000420.000
900 nhãn290.000 330.000360.000410.000450.000
1000 nhãn310.000 350.000390.000430.000480.000
1500 nhãn360.000 420.000 480.000540.000 600.000
2000 nhãn420.000 490.000 560.000630.000720.000
5000 nhãn710.000830.000970.0001.120.0001.260.000
10.000 nhãn1.090.0001.300.000 1.530.0001.750.0002.000.000
5.5 x 5.5cm 6 x 6cm 6.5 x 6.5cm 7 x 7 cm
100 nhãn220.000220.000230.000240.000
200 nhãn260.000 270.000290.000300.000
300 nhãn290.000 320.000 330.000360.000
400 nhãn330.000 360.000380.000410.000
500 nhãn360.000 390.000 430.000460.000
600 nhãn400.000440.000470.000510.000
700 nhãn440.000470.000520.000 560.000
800 nhãn470.000510.000560.000600.000
900 nhãn500.000550.000 590.000650.000
1000 nhãn530.000 580.000630.000 690.000
1500 nhãn670.000 740.000810.000870.000
2000 nhãn790.000 870.000 960.000 1.050.000
5000 nhãn790.000 1.580.000 1.740.0001.910.000
10.000 nhãn2.260.000 2.530.0002.830.0003.150.000

Decal nhựa trong

Decal giấy A4

Decal A5 (14 x 20 cm ) Không cán màng Decal khổ A4 (21x30 cm) Không cán màng
500 tờ2.100 đ/tờ
1.000 tờ1.800 đ/tờ
2.000 tờ1.550 đ/tờ
3.000 tờ1.400 đ/tờ
5.000 tờ1.300 đ/tờ

Nhãn đĩa CD

Đơn giá Decal giấy
1.000 tờ1.450 đ
2.000 tờ870 đ
5.000 tờ500 đ
10.000 tờ370 đ
20.000 tờ330 đ