Bảng giá in folder giá rẻ

Folder, Bìa hồ sơ,in offset 4 màu, kích thước 21,8×31 cm, tay cầm 7cm,cán màng 1 mặt ngoài( cán màng 2 mặt + 250 đ/cái), bế dán thành phẩm:

Cán màng mờ 1 mặt Giấy C300 Cán màng mờ 2 mặt Giấy C300
500 cái8.000 đ9.000 đ
1.000 cái5.500 đ6.000 đ
2.000 cái
3.000 cái
4.000 cái
5.000 cái

Bìa folder có gáy 5mm, kích thước 22 x 31 cm, tay cầm 7cm, gáy 0.5 cm (5mm), cán màng 1 mặt ngoài, bế dán thành phẩm:

Folder gáy 5mm
500 cái
1000 cái
2000 cái
3000 cái
4000 cái
5000 cái
Share Button