In nhanh tờ rơi, tờ bướm giá rẻ

Tờ rơi, tờ bướm, leaflet Thiết kế, in tờ rơi, tờ bướm (Leaflet) là một trong những dịch vụ nổi bật của chúng tôi. Với dịch vụ Thiết kế, in tờ rơi, tờ bướm (Leaflet), chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng đưa thông điệp quảng cáo đến khách hàng một cách sống độnTờ rơi, tờ bướm, leaflet Thiết kế, in tờ rơi, tờ bướm (Leaflet) là một trong những dịch vụ nổi bật của chúng tôi. Với dịch vụ Thiết kế, in to roi, to buom (Leaflet), chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng đưa thông điệp quảng cáo đến khách hàng một cách sống động, giàu cảm xúc và hiệu quả cáo nhất.g, giàu cảm xúc và hiệu quả cao nhất.

in nhanh dữ liệu thay đổi, bạn cần in nhanh theo yêu cầu.

Khổ A4

Khổ A3

1-> 10 tờ 9000 đ/ mặt. 18.000 đ/ mặt
11-> 50 tờ 4.500 đ/ mặt 9.000 đ/ mặt
51 -> 100 tờ 3.000 đ/ mặt 6.000 đ/ mặt
100 – 1000 tờ 2.000 đ/ mặt 4.000 đ/ mặt
1001 – 2000 tờ 1.800 đ/ mặt 3.600 đ/ mặt
2001 – 4000 tờ 1.600 đ/ mặt 3.2000 đ/ mặt
4001 – 6000 tờ 1.400 đ/ mặt 2.800 đ/ mặt
6001 – 8000 tờ 1.300 đ/ mặt 2.200 đ/ mặt
8000 tờ trở lên 1.000 đ/ mặt 2.000 đ/ mặt

Share Button
  Bài viết liên quan