In phiếu thu, phiếu chi, phiếu giao hàng giá rẻ

In giá rẻ In hóa đơn, in phiếu thu, in phiếu chi, in biểu mẫu

In các loại ấn phẩm giấy Carbon 2,3,4,5 liên: Phiếu xuất nhập kho, Phiếu thu chi, Phiếu giao nhận hàng hóa, Phiếu bán hàng…
– Giấy Carbon loại 1
– In máy Offset từ 1 đến 4 màu
– Đóng cuốn, chạy răng cưa
– In số thứ tự bằng máy Typo (hoặc đóng tay)

In offset 1 màu đen, giấy For 70, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2000 đ/cuốn

A6 (10x14cm)
100 tờ/cuốn, in 1 màu đen
số nhảy + 2000 đ/c
A5(14×20)cm
100 tờ/cuốn, in 1 màu đen
số nhảy + thêm 2000 đ/c
A4(21×30)cm
100 tờ/cuốn, in 1 màu đen
số nhảy + thêm 2000 đ/c
10 cuốn 22.000 đ 33.000 đ
20 cuốn 19.000 đ 28.000 đ
30 cuốn 16.000 đ 27.000 đ
40 cuốn 15.500 đ 26.000 đ
50 cuốn 14.500 đ 24.000 đ
100 cuốn 14.000 đ 21.000 đ
200 cuốn 13.500 đ 15.000 đ
500 cuốn 12.000 đ 13.500 đ

In offset 1 màu đen, giấy carboless 2 liên, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2.500 đ/cuốn
Email liên hệ: baogia@inrequa.com

A6 (10 x 14cm)
2 liên, 100 tờ/cuốn
in 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn
A5 (14 x 20 cm)
2 liên, 100 tờ/cuốn
In 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn
A4 (20 x 30 cm)
2 liên, 100 tờ/cuốn
In 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn
10 cuốn 22.000 đ 41.000 đ/c
20 cuốn 20.000 đ 34.000 đ/c
30 cuốn 19.000 đ 34.000 đ/c
40 cuốn 19.000 đ 34.000 đ/c
50 cuốn 18.000 đ 32.000 đ
100 cuốn 17.000 đ 29.000 đ
200 cuốn 16.500 đ 28.000 đ
500 cuốn 16.000 đ

In offset 1 màu đen, giấy carboless 3 liên, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2.800 đ/cuốn
Email liên hệ: baogia@inrequa.com

A6 ( Không vượt quá 10x14cm)
3 liên, 150 tờ/cuốn
In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c
A5 (Không vượt quá 14 x 20 cm)
3 liên, 150 tờ/cuốn
In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c
A4 ( Không vượt quá 20 x 29.7 cm)
3 liên, 150 tờ/cuốn
In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c
10 cuốn 29.000 đ 57.000 đ
20 cuốn 26.000 đ 46.000 đ
30 cuốn 25.000 đ 45.000 đ
40 cuốn 25.000 đ 45.000 đ
50 cuốn 23.000 đ 44.000 đ
100 cuốn 22.000 đ 42.000 đ
200 cuốn 38.000 đ
500 cuốn

in bieu mau , in biểu mẫu , in phieu thu chi, in phieu xuat kho , in ấn , in offset , in giá rẻ, In phiếu thu . In phiếu chi

Giấy ghi chú, Giay ghi chu, In nhanh giấy ghi chú, In giá rẻ giay ghi chú, blocknote giá rẻ, in giay ghi chum Block note,công ty in giấy ghi chú

In giấy F80, 50 số/cuốn.

In 1 màu
7×10 cm
In 4 màu
7×10 cm
20 cuốn 11.000 đ 22.000 đ
50 cuốn 7.000 đ 15.000 đ
100 cuốn 5.500 đ 13.000 đ

in vé giữ xe giá rẻ

Vé giữ xe khổ 14,5 x 6,5 hoặc 20x 4,8 cm, In giấy F70, 50 số/cuốn.

1 màu đen

khác màu đen

10 cuốn 160.000 đ 220.000 đ
20 cuốn 230.000 đ 300.000 đ
30 cuốn 300.000 đ 380.000 đ
40 cuốn 360.000 đ 450.000 đ
50 cuốn 430.000 đ 530.000 đ
100 cuốn 650.000 đ 850.000 đ

Share Button
  Bài viết liên quan