Blog thiết kế in ấn

In phiếu thu, phiếu chi, phiếu giao hàng giá rẻ

In giá rẻ In hóa đơn, in phiếu thu, in phiếu chi, in biểu mẫu

In các loại ấn phẩm giấy Carbon 2,3,4,5 liên: Phiếu xuất nhập kho, Phiếu thu chi, Phiếu giao nhận hàng hóa, Phiếu bán hàng…
– Giấy Carbon loại 1
– In máy Offset từ 1 đến 4 màu
– Đóng cuốn, chạy răng cưa
– In số thứ tự bằng máy Typo (hoặc đóng tay)

In offset 1 màu đen, giấy For 70, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2000 đ/cuốn

A6 (10x14cm) 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen số nhảy + 2000 đ/c A5(14x20)cm 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen số nhảy + thêm 2000 đ/c A4(21x30)cm 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen số nhảy + thêm 2000 đ/c
10 cuốn22.000 đ33.000 đ
20 cuốn19.000 đ28.000 đ
30 cuốn16.000 đ27.000 đ
40 cuốn15.500 đ26.000 đ
50 cuốn14.500 đ24.000 đ
100 cuốn14.000 đ21.000 đ
200 cuốn13.500 đ15.000 đ
500 cuốn12.000 đ13.500 đ

In offset 1 màu đen, giấy carboless 2 liên, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2.500 đ/cuốn
Email liên hệ: baogia@inrequa.com

A6 (10 x 14cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn in 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn A5 (14 x 20 cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn A4 (20 x 30 cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn
10 cuốn22.000 đ41.000 đ/c
20 cuốn20.000 đ34.000 đ/c
30 cuốn19.000 đ34.000 đ/c
40 cuốn19.000 đ34.000 đ/c
50 cuốn18.000 đ32.000 đ
100 cuốn17.000 đ29.000 đ
200 cuốn16.500 đ28.000 đ
500 cuốn16.000 đ

In offset 1 màu đen, giấy carboless 3 liên, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2.800 đ/cuốn
Email liên hệ: baogia@inrequa.com

A6 (10x14cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c A5 (14 x 20 cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c A4 (20 x 29.7 cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c
10 cuốn29.000 đ57.000 đ
20 cuốn26.000 đ46.000 đ
30 cuốn25.000 đ45.000 đ
40 cuốn25.000 đ45.000 đ
50 cuốn23.000 đ44.000 đ
100 cuốn22.000 đ42.000 đ
200 cuốn38.000 đ
500 cuốn
in bieu mau , in biểu mẫu , in phieu thu chi, in phieu xuat kho , in ấn , in offset , in giá rẻ, In phiếu thu . In phiếu chi

Giấy ghi chú, Giay ghi chu, In nhanh giấy ghi chú, In giá rẻ giay ghi chú, blocknote giá rẻ, in giay ghi chum Block note,công ty in giấy ghi chú

In giấy F80, 50 số/cuốn.

In 1 màu 7x10 cm In 4 màu 7x10 cm
20 cuốn11.000 đ22.000 đ
50 cuốn7.000 đ15.000 đ
100 cuốn5.500 đ13.000 đ

in vé giữ xe giá rẻ

Vé giữ xe khổ 14,5 x 6,5 hoặc 20x 4,8 cm, In giấy F70, 50 số/cuốn.

1 màu đen khác màu đen
10 cuốn160.000 đ220.000 đ
20 cuốn230.000 đ300.000 đ
30 cuốn300.000 đ380.000 đ
40 cuốn360.000 đ450.000 đ
50 cuốn430.000 đ530.000 đ
100 cuốn650.000 đ850.000 đ
0
  Bài viết liên quan