In name card đôi

  • Công nghệ in offset 4 màu 2 mặt
  • Giấy B300, B280, C300
  • Cán màng mờ 2 mặt, màng nhiệt
  • Kích thước thiết kế trong phạm vi: 18 x 5.5 cm
  • Kích thước thành phẩm không quá: 17.8 x 5.3 cm
  • Cấn 1 đường gấp hoặc không cấn.
  • In màu sắc không giới hạn
  • Thời gian có hàng 2 – 3 ngày (Giao hàng cộng thêm 1 ngày)
  • Bảng giá chưa bao gồm: 10% VAT, Phí thiết kế, Phí vận chuyển
Danh thiếp đôi (5.3 x 17.8 cm)
Giấy B300
5 hộp (500 tờ) 38.000 đ/hộp
10 hộp (1000 tờ) 24.000 đ/hộp
20 hộp (2000 tờ) 22.000 đ/hộp

Share Button
  Bài viết liên quan