Danh thiếp in nhanh 2 – 4 giờ có hàng

  • Kích thước không quá 5.3 x 8.8 cm
  • Không cán màng
  • In kỹ thuật số hoặc In offset
in 1 mặt
Giấy C300, Không cán màng
In 2 mặt
Giấy C300, Không cán màng
1 – 5 hộp 60.000 đ/hộp 120.000 đ/hộp
6 hộp 50.000 đ/hộp 80.000 đ/hộp
7 hộp 50.000 đ/hộp 70.000 đ/hộp
8 hộp 50.000 đ/hộp 70.000 đ/hộp
9 hộp 50.000 đ/hộp 70.000 đ/hộp
10 hộp 50.000 đ/hộp 70.000 đ/hộp

 

Share Button
  Bài viết liên quan