Danh thiếp giấy mỹ thuật

  • Giấy mỹ thuật K04
  • Không cán màng
  • Thời gian có hàng 1 – 3 ngày
  • In loại giấy khác liên hệ: 0932.636.272
K04

1 hộp 200.000 đ/hộp
2 hộp 150.000 đ/hộp
3 hộp 150.000 đ/hộp
4 hộp 140.000 đ/hộp
5 hộp 140.000 đ/hộp
10 hộp 100.000 đ/hộp

 

 

Share Button
  Bài viết liên quan