Catalogue đóng kim

Khổ đứng A4 21 x 29.7 cm 

 • Giấy bìa và ruột: Couche 150gsm
 • In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
 • Thời gian có hàng tùy vào số lượng và file hoàn chỉnh
 • Liên hệ : 0932 636 272 – 0979 65 27 27
 • Lưu ý:
  • Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
  • Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
  • Giá chưa bao gồm 10% VAT
10 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
20 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
50 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
100 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
200 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
12 trang 510.000 790.000 1.470.000 2.280.000 3.740.000
16 trang 560.000 890.000 1.700.000 2.680.000 4.430.000
20 trang 620.000 1.000.000 1.930.000 3.080.000 5.030.000
24 trang 670.000 1.100.000 2.130.000 3.440.000 5.630.000
28 trang 720.000 1.200.000 2.330.000 3.800.000 6.180.000
32 trang 780.000 1.300.000 2.550.000 4.170.000 6.780.000
36 trang 830.000 1.390.000 2.750.000 4.470.000 7.320.000
40 trang 890.000 1.490.000 2.960.000 4.770.000 7.860.000
44 trang 940.000 1.580.000 3.140.000 5.080.000 8.410.000
48 trang 1.000.000 1.690.000 3.350.000 5.430.000 9.040.000
52 trang 1.050.000 1.780.000 3.540.000 5.720.000 9.570.000
56 trang 1.100.000 1.860.000 3.720.000 6.000.000 10.080.000
500 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
1.000 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
2.000 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm
12 trang 3.555.000 4.880.000 6.530.000
16 trang 4.530.000 6.170.000 8.340.000
20 trang 5.540.000 7.470.000 10.090.000
24 trang 6.570.000 8.860.000 11.950.000
28 trang 7.550.000 10.110.000 13.720.000
32 trang 8.600.000 11.340.000 15.630.000
36 trang 9.585.000 12.580.000 17.410.000
40 trang 10.670.000 13.960.000 19.340.000
44 trang 11.610.000 15.130.000 21.100.000
48 trang 12.670.000 16.310.000 23.090.000
52 trang 13.620.000 17.480.000 24.850.000
56 trang 14.715.000 18.850.000 26.860.000

Khổ đứng: 14.5 x 20.5 cm

 • Giấy bìa và ruột: Couche 150gsm
 • In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
 • Thời gian có hàng tùy vào số lượng và file hoàn chỉnh
 • Liên hệ : 0932 636 272 – 0979 65 27 27
 • Lưu ý:
  • Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
  • Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
  • Giá chưa bao gồm 10% VAT
10 cuốn
Bìa & ruột Giấy C150
Khổ đứng: 14.5 x 20.5 cm
20 cuốn

50 cuốn

100 cuốn

200 cuốn

12 trang 310.000 480.000 900.000 1.440.000 2.420.000
16 trang 340.000 530.000 1.020.000 1.640.000 2.780.000
20 trang 370.000 590.000 1.140.000 1.840.000 3.130.000
24 trang 400.000 640.000 1.240.000 2.020.000 3.470.000
28 trang 420.000 690.000 1.340.000 2.210.000 3.800.000
32 trang 460.000 750.000 1.450.000 2.410.000 4.160.000
36 trang 480.000 800.000 1.550.000 2.580.000 4.480.000
40 trang 510.000 850.000 1.650.000 2.760.000 4.810.000
44 trang 540.000 890.000 1.750.000 2.930.000 5.130.000
48 trang 580.000 950.000 1.860.000 3.130.000 5.510.000
52 trang 600.000 1.000.000 1.950.000 3.300.000 5.820.000
56 trang 630.000 1.040.000 2.050.000 3.470.000 6.130.000

Khổ đứng: 20.5 x 10 cm

 • Giấy bìa và ruột: Couche 150gsm
 • In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa
 • Thời gian có hàng tùy vào số lượng và file hoàn chỉnh
 • Liên hệ : 0932 636 272 – 0979 65 27 27
 • Lưu ý:
  • Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
  • Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
  • Giá chưa bao gồm 10% VAT
10 cuốn

20 cuốn

50 cuốn

100 cuốn

200 cuốn

12 trang 360.000 540.000 940.000 1.350.000 2.090.000
16 trang 390.000 590.000 1.040.000 1.520.000 2.380.000
20 trang 420.000 650.000 1.140.000 1.700.000 2.650.000
24 trang 440.000 700.000 1.230.000 1.840.000 2.910.000
28 trang 470.000 740.000 1.310.000 1.990.000 3.150.000
32 trang 500.000 790.000 1.410.000 2.150.000 3.420.000
36 trang 520.000 830.000 1.500.000 2.290.000 3.650.000
40 trang 550.000 870.000 1.590.000 2.420.000 3.880.000
44 trang 580.000 910.000 1.660.000 2.550.000 4.120.000
48 trang 610.000 960.000 1.750.000 2.710.000 4.400.000
52 trang 630.000 1.000.000 1.830.000 2.840.000 4.620.000
56 trang 650.000 1.030.000 1.900.000 2.960.000 4.820.000

Share Button
  Bài viết liên quan