Share Button

In decal giấy giá rẻ

 1. Nhãn decal giấy Tờ rơi, In 4 màu 1 mặt, Không cán màng

  8 x 15.5cm

  8 x 31cm

  11 x 15.5cm

  15.5 x 17cm

  15.5 x 34cm

  500 nhãn 640 đ 960 đ 720 đ 960 đ 1.600 đ
  1000 nhãn 520 đ 840 đ 630 đ 840 đ 1.440 đ

 2. Nhãn decal giấy Tờ rơi, In 4 màu 1 mặt, Không cán màng

  17 x 31cm

  31 x 34cm

  10 x 11cm

  10 x 17cm

  10 x 34cm

  500 nhãn 1.600 đ 3.000 đ 580 đ 720 đ 1.200 đ
  1000 nhãn 1.440 đ 2.700 đ 480 đ 630 đ 1.100 đ

 3. Decal giấy, bế thẳng, không cán màng

  10 cm

  15 cm

  20 cm

  30 cm

  35 cm

  200 nhãn 450 đ 550 đ 650 đ 850 đ 950 đ
  300 nhãn 367 đ 467 đ 567 đ 750 đ 833 đ
  400 nhãn 325 đ 425 đ 525 đ 675 đ 775 đ
  500 nhãn 300 đ 400 đ 480 đ 660 đ 736 đ
  600 nhãn 283 đ 367 đ 450 đ 617 đ 667 đ
  700 nhãn 277 đ 357 đ 443 đ 571 đ 614 đ
  800 nhãn 263 đ 340 đ 425 đ 538 đ 575 đ
  900 nhãn 245 đ 333 đ 411 đ 500 đ 556 đ
  1000 nhãn 241 đ 325 đ 390 đ 480 đ 530 đ
  2000 nhãn 195 đ 240 đ 290 đ 380 đ 420 đ

 4. Decal giấy, bế thẳng, không cán màng

  40 cm

  45 cm

  50 cm

  55 cm

  60 cm

  200 nhãn 1.050 đ 1.100 đ 1.200 đ 1.300 đ 1.400 đ
  300 nhãn 900 đ 1000 đ 1.100 đ 1.167 đ 1.233 đ
  400 nhãn 850 đ 925 đ 975 đ 1.013 đ 1.075 đ
  500 nhãn 780 đ 820 đ 880 đ 926 đ 974 đ
  600 nhãn 717 đ 750 đ 800 đ 850 đ 900 đ
  700 nhãn 657 đ 714 đ 757 đ 800 đ 843 đ
  800 nhãn 625 đ 675 đ 725 đ 763 đ 813 đ
  900 nhãn 604 đ 644 đ 689 đ 733 đ 778 đ
  1000 nhãn 580 đ 620 đ 670 đ 710 đ 760 đ
  2000 nhãn 465 đ 505 đ 550 đ 590 đ 635 đ

 5. Decal giấy, bế thẳng, không cán màng

  13x6cm

  16×6.5 cm

  28x9cm

  1.000 900 đ 1.100 đ 1250 đ
  2.000 580 đ 630 đ 750 đ
  5.000 380 đ 420 đ 560 đ
  10.000 250 đ 280 đ 440 đ
  50.000 134 đ 155 đ 240 đ

 6. Decal giấy, bế thẳng, không cán màng

  19 x 5 cm

  16 x 10 cm

  28.5 x 7.5 cm

  32 x 10 cm

  10.000 180 đ 210 đ 250 đ 290 đ
  20.000 122 đ 138 đ 155 đ 190 đ
  50.000 66 đ 89 đ 115 đ 145 đ
  100.000 54 đ 76 đ 98 đ 132 đ
  200.000 42 đ 66 đ 86 đ 120 đ

 7. Decal giấy in nhanh lấy liền, bế thẳng, không cán màng

  Nhãn decal giấy A4

  10 tờ 20.000 đ/ tờ
  50 tờ 10.000 đ/ tờ
  100 tờ 9.000 đ/ tờ

Share Button

In decal nhựa đục

Nhãn Decal Nhựa Đục

 • In 4 màu 1 mặt
 • Không màng
 • Cắt và Bế thẳng
 • Decal dùng trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
3x3cm

3.5×3.5cm

4x4cm

4.5×4.5cm

5x5cm

100 nhãn 180.000 190.000 200.000 200.000 210.000
200 nhãn 200.000 210.000 220.000 230.000 250.000
300 nhãn 220.000 230.000 250.000 260.000 280.000
400 nhãn 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000
500 nhãn 250.000 270.000 290.000 320.000 340.000
600 nhãn 260.000 280.000 310.000 340.000 370.000
700 nhãn 270.000 300.000 330.000 360.000 390.000
800 nhãn 280.000 320.000 350.000 380.000 420.000
900 nhãn 290.000 330.000 360.000 410.000 450.000
1000 nhãn 310.000 350.000 390.000 430.000 480.000
1500 nhãn 360.000 420.000 480.000 540.000 600.000
2000 nhãn 420.000 490.000 560.000 630.000 720.000
5000 nhãn 710.000 830.000 970.000 1.120.000 1.260.000
10.000 nhãn 1.090.000 1.300.000 1.530.000 1.750.000 2.000.000
5.5 x 5.5cm

6 x 6cm

6.5 x 6.5cm

7 x 7 cm

100 nhãn 220.000 220.000 230.000 240.000
200 nhãn 260.000 270.000 290.000 300.000
300 nhãn 290.000 320.000 330.000 360.000
400 nhãn 330.000 360.000 380.000 410.000
500 nhãn 360.000 390.000 430.000 460.000
600 nhãn 400.000 440.000 470.000 510.000
700 nhãn 440.000 470.000 520.000 560.000
800 nhãn 470.000 510.000 560.000 600.000
900 nhãn 500.000 550.000 590.000 650.000
1000 nhãn 530.000 580.000 630.000 690.000
1500 nhãn 670.000 740.000 810.000 870.000
2000 nhãn 790.000 870.000 960.000 1.050.000
5000 nhãn 790.000 1.580.000 1.740.000 1.910.000
10.000 nhãn 2.260.000 2.530.000 2.830.000 3.150.000

 

 

Share Button

Decal nhựa trong

 • In 4 màu 1 mặt
 • Cắt bế thẳng

Share Button