Thẻ Treo – Tag giá

In thẻ treo, tag giá:  500 cái 85.000 đ, 1000 cái 110.000 đ, 2000 cái 200.000 đ

Quy cách: In offset 4 màu 2 mặt, cán màng mờ 2 mặt, giấy B300.

Bảng giá tham khảo tag giá, tag treo: nếu bấm lỗ hoặc bo góc + thêm 4.000 đ/100 cái

KT 5.3 x 8.8
Cán mờ 2 mặt
KT 3.2 x 8.8
Cán mờ 2 mặt
KT 4x4cm hoặc 5x5cm
Cán mờ 2 mặt
500 cái 85.000 đ 85.000 đ 85.000 đ
1000 cái 110.000 đ 110.000 đ 110.000 đ
2000 cái 200.000 đ 200.000 đ 200.000 đ
3000 cái 310.000 đ 310.000 đ 310.000 đ
4000 cái 400.000 đ 400.000 đ 400.000 đ
5000 cái 500.000 đ 500.000 đ 500.000 đ
10000 cái 900.000 đ 900.000 đ 900.000 đ

Share Button