Posts Tagged '19 luật. cơ bản .font chữ'

19 luật cơ bản về font chữ

Trong khi những quy ước cho thiết kế in ấn đã có từ rất lâu, và hầu như đã thành chuẩn mực thì font chữ hầu như luôn là một chủ đề được các nhà thiết kế quan tâm . Chúng tôi đã đúc kết được một số liệu thống kê để tham khảo. Lưu ý rằng các quy tắc này có thể phổ biến, nhưng không phải luôn được coi là tốt nhất.
CÁC LUẬT CƠ BẢN FONT CHỮ

Luật ...

Xem tiếp
0