Posts Tagged 'David Airey'

Những lời khuyên cho việc “ra riêng” của David Airey

David Airey là một thiết kế tự do (freelancer hay self-employment) rất nổi tiếng, bạn có thể tham khảo những lời khuyên bổ ích của anh về việc “ra riêng”.

Tôi đã có khoảng 7 năm là một self-employed graphic designer, vì vậy tôi sẽ nói về 14 lời khuyên cho những bạn có ý định “ra riêng”.

1. Nhìn vào một bức tranh lớn

Tạo một kế hoạch kinh doanh hiện đại sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn

  • Trung thực (điều cần ...
Xem tiếp
0