Quyền sử dụng hình ảnh thuộc phạm vi công cộng

Việc công bố Hình ảnh nhân vậ có thể bị giới hạn bởi quyền cá nhân của người được chụp. Mỗi một con người về nguyên tắc đều có quyền tự quyết định là hình ảnh về mình nói chung có được phép công bố hay không và trong phạm vi nào.
1. SỬ DỤNG HÌNH TỰ CHỤP:
1.1 Hình ảnh nhân vật

Việc công bố có thể bị giới hạn bởi quyền cá nhân của người được chụp. Mỗi ...

Xem tiếp