Menu – thực đơn giấy Khổ 30 x 34cm

Menu giấy Briston, Couche 300 gms, Kích thước 30 x 34cm, In 4 màu, Đóng lò xo, Cán màng mờ

 

Share Button
Xem tiếp

Menu – thực đơn giấy khổ 15 x 34cm

Menu giấy Briston, Couche 300 gms, Kích thước 15 x 34cm, In 4 màu, Đóng lò xo, Cán màng mờ

Share Button
Xem tiếp

Menu – thực đơn giấy khổ 17 x 30cm

Menu giấy Briston, Couche 300 gms, Kích thước 17 x 30cm, In 4 màu, Đóng lò xo, Cán màng mờ

Share Button
Xem tiếp

Menu – thực đơn giấy kích thước 15 x 17cm

Menu giấy Briston , Couche 300 gms , Kích thước 15 x 17cm , In 4 màu , Đóng lò xo , Cán màng mờ

Thời gian có hàng tùy vào số lượng và ngày duyệt file in

Share Button
Xem tiếp

Menu – Thực đơn giấy khổ 10 x 19 cm

Menu giấy Briston, Couche 300 gms, Kích thước 10 x 19cm, In 4 màu, Đóng lò xo, Cán màng mờ

Thời gian có hàng tùy vào số lượng và ngày duyệt file in

Share Button
Xem tiếp