Posts Tagged 'UI'

Tìm hiểu về User Interface

Giao diện người sử dụng – User Interface (UI) là một khái niệm không mấy xa lạ với những nhà thiết kế chuyên nghiệp. Bạn có thể tham khảo về khái niệm UI của thiết kế trong bài này.

Tài liệu này là một nguyên tắc cơ bản về UI được rút ra từ những cuốn sách khác nhau về thiết kế UI, và cả kinh nghiệm của tôi. Hầu hết các nguyên tắc này đều có thể được áp dụng ...

Xem tiếp
2