Posts Tagged 'xây dựngn thương hiệu'

Quy tắc 7P trong xây dựng thương hiệu

Hằng ngày chúng ta thường bị oanh tạc với những tin tức về nền kinh tế: các ngân hàng đóng cửa, sự cứu trợ tài chính, tỉ lệ thất nghiệp gia tăng, ngày càng nhiều hiện tượng tịch thu tài sản để thế nợ, suy giảm lòng tin khách hàng, gói cứu trợ của chính phủ, khủng hoảng ngân sách quốc gia…

Trong giới marketing, chúng ra đã nghe rất nhiều thông tin xấu như: Sự hợp tác tan rã, công ...

Xem tiếp
4