Blog thiết kế in ấn

In phiếu thu, phiếu chi, phiếu giao hàng giá rẻ

In giá rẻ In hóa đơn, in phiếu thu, in phiếu chi, in biểu mẫu

In các loại ấn phẩm giấy Carbon 2,3,4,5 liên: Phiếu xuất nhập kho, Phiếu thu chi, Phiếu giao nhận hàng hóa, Phiếu bán hàng…
– Giấy Carbon loại 1
– In máy Offset từ 1 đến 4 màu
– Đóng cuốn, chạy răng cưa
– In số thứ tự bằng máy Typo (hoặc đóng tay)

In offset 1 màu đen, giấy For 70, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2000 đ/cuốn

A6 (10x14cm) 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen A5(14x20)cm 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen A4(21x30)cm 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen
10 cuốn
20 cuốn
30 cuốn55.000 đ/c
40 cuốn53.000 đ/c
50 cuốn34.000 đ/c50.000 đ/c
100 cuốn26.000 đ/c49.000 đ/c
200 cuốn22.000 đ/c40.000 đ/c
500 cuốn20.000 đ/c

In offset 1 màu đen, giấy carboless 2 liên, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2.500 đ/cuốn
Email liên hệ: baogia@inrequa.com

A6 (10 x 14cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn A5 (14 x 20 cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn A4 (20 x 30 cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn
10 cuốn
20 cuốn40.000 đ/c60.000 đ/c
30 cuốn39.000 đ/c58.000 đ/c
40 cuốn38.500 đ/c58.000 đ/c
50 cuốn38.000 đ/c55.000 đ/c
100 cuốn29.000 đ/c53.000 đ/c
200 cuốn25.000 đ/c43.000 đ/c
500 cuốn

In offset 1 màu đen, giấy carboless 3 liên, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2.800 đ/cuốn
Email liên hệ: baogia@inrequa.com

A6 (10x14cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn A5 (14 x 20 cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn A4 (20 x 29.7 cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn
10 cuốn
20 cuốn50.000 đ/c
30 cuốn48.000 đ/c
40 cuốn47.000 đ/c
50 cuốn45.000 đ/c68.000 đ/c
100 cuốn39.000 đ/c65.000 đ/c
200 cuốn38.000 đ/c
500 cuốn30.000 đ/c
in bieu mau , in biểu mẫu , in phieu thu chi, in phieu xuat kho , in ấn , in offset , in giá rẻ, In phiếu thu . In phiếu chi

Giấy ghi chú, Giay ghi chu, In nhanh giấy ghi chú, In giá rẻ giay ghi chú, blocknote giá rẻ, in giay ghi chum Block note,công ty in giấy ghi chú

In giấy F80, 50 số/cuốn.

In 1 màu 7x10 cm In 4 màu 7x10 cm
20 cuốn11.000 đ22.000 đ
50 cuốn7.000 đ15.000 đ
100 cuốn5.500 đ13.000 đ

in vé giữ xe giá rẻ

Vé giữ xe khổ 14,5 x 6,5 hoặc 20x 4,8 cm, In giấy F70, 50 số/cuốn.

1 màu đen khác màu đen
10 cuốn160.000 đ220.000 đ
20 cuốn230.000 đ300.000 đ
30 cuốn300.000 đ380.000 đ
40 cuốn360.000 đ450.000 đ
50 cuốn430.000 đ530.000 đ
100 cuốn650.000 đ850.000 đ
0
  Bài viết liên quan