Blog thiết kế in ấn

7 bước để tự thiết kế một tấm card visit

Bạn đã bao giờ muốn in danh thiếp đơn giản của riêng bạn,7 bước để tự thiết kế một tấm card visit  sẽ giúp bạn làm điều đó? Thật không may, hầu hết các khay thức ăn nhà máy in không có thể chứa một cái gì đó như là nhỏ như là một thẻ kinh doanh. Bạn có thể sử dụng các tấm card visit, nhưng khi bạn tách chúng các cạnh không sắc nét – không phải là loại ấn tượng bạn muốn để lại khách hàng. Đây là một cách đơn giản để in trên danh thiếp trống cá nhân sử dụng máy in nhà của bạn và một tàu sân bay tờ tại nhà.
Sửa bước

1 Sử dụng PowerPoint hoặc chương trình khác để thiết kế thẻ kinh doanh của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã thiết lập kích thước của slide PowerPoint để kích thước của thẻ kinh doanh trống mà bạn có.

2 Khi thiết kế của bạn được hoàn tất và bạn đã sẵn sàng để in, bạn cần phải làm cho một tờ vận chuyển sử dụng một tấm trọng lượng dày, hoặc nặng thư có kích thước giấy. Để làm bản sao này slide chứa các thiết kế mà bạn vừa thực hiện và tạo một bản sao trượt.

3 Trên slide thứ hai này làm cho một phác thảo xung quanh các cạnh của khu vực in bằng cách sử dụng công cụ hình chữ nhật.

4 In slide có đề cương. Đây là tờ vận chuyển.

5 Với một Xacto-dao cắt giảm đường chéo trên 3 góc của tờ vận chuyển để các cạnh của một thẻ kinh doanh trống có thể phù hợp trong một cách an toàn.

6 Tuck 3 cạnh của một thẻ kinh doanh trắng vào tờ vận chuyển để nó được bảo đảm với nó.

7 Đặt tờ tàu sân bay với thẻ kinh doanh gắn liền vào khay thức ăn của máy in của bạn và in slide đầu tiên bạn đã thực hiện có chứa các thiết kế thẻ kinh doanh. (Phương Đông tờ vận chuyển để kết thúc với 2 vết cắt chéo đang phải đối mặt trong hướng đó sẽ được cho ăn vào máy in đầu tiên.)

0
  Bài viết liên quan
  • No related posts found.