Blog thiết kế in ấn

In decal giấy giá rẻ

 1. Nhãn decal giấy Tờ rơi, In 4 màu 1 mặt, Không cán màng
  8 x 15.5cm 8 x 31cm 11 x 15.5cm 15.5 x 17cm 15.5 x 34cm
  500 nhãn640 đ960 đ720 đ960 đ1.600 đ
  1000 nhãn520 đ840 đ630 đ840 đ1.440 đ
 2. Nhãn decal giấy Tờ rơi, In 4 màu 1 mặt, Không cán màng
  17 x 31cm 31 x 34cm 10 x 11cm 10 x 17cm 10 x 34cm
  500 nhãn1.600 đ3.000 đ580 đ720 đ1.200 đ
  1000 nhãn1.440 đ2.700 đ480 đ630 đ1.100 đ
 3. Decal giấy, bế thẳng, không cán màng
  10 cm 15 cm 20 cm 30 cm 35 cm
  200 nhãn450 đ550 đ650 đ850 đ950 đ
  300 nhãn367 đ467 đ 567 đ750 đ833 đ
  400 nhãn325 đ425 đ 525 đ675 đ775 đ
  500 nhãn300 đ400 đ480 đ660 đ736 đ
  600 nhãn283 đ367 đ 450 đ617 đ667 đ
  700 nhãn277 đ357 đ 443 đ571 đ614 đ
  800 nhãn263 đ340 đ 425 đ538 đ575 đ
  900 nhãn245 đ333 đ411 đ500 đ556 đ
  1000 nhãn241 đ325 đ390 đ480 đ530 đ
  2000 nhãn195 đ240 đ290 đ 380 đ420 đ
 4. Decal giấy, bế thẳng, không cán màng
  40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm
  200 nhãn1.050 đ 1.100 đ1.200 đ1.300 đ1.400 đ
  300 nhãn900 đ1000 đ1.100 đ 1.167 đ 1.233 đ
  400 nhãn850 đ925 đ975 đ1.013 đ 1.075 đ
  500 nhãn780 đ820 đ880 đ926 đ 974 đ
  600 nhãn717 đ750 đ800 đ850 đ900 đ
  700 nhãn657 đ714 đ757 đ800 đ843 đ
  800 nhãn625 đ675 đ725 đ763 đ813 đ
  900 nhãn604 đ644 đ689 đ733 đ778 đ
  1000 nhãn580 đ620 đ670 đ710 đ760 đ
  2000 nhãn465 đ505 đ550 đ590 đ635 đ
0
  Bài viết liên quan