Blog thiết kế in ấn

Tờ rơi, flyer giấy C300

Quy cách chung

  • In offset 4 màu, 1 – 2 mặt
  • Giá chưa có:  VAT, phí thiết kế, in proof và vận chuyển
  • Thời gian có hàng 2 – 3 ngày
A5 không cán màng A4 Không cán màng A3 Không cán màng
500 tờ
1000 tờ2.100 đ/tờ4.200 đ/tờ
2000 tờ2.000 đ/tờ4.000 đ/tờ
3000 tờ
4000 tờ
5000 tờ1.250 đ/tờ2.500 đ/tờ
10000 tờ1.050 đ/tờ2.100 đ/tờ
0
  Bài viết liên quan