Blog thiết kế in ấn

Tờ rơi giấy B280-300, C300

Quy cách chung

  • In offset 4 màu, 1 – 2 mặt
  • Giá chưa có:  VAT, phí thiết kế, in proof và vận chuyển
  • Thời gian có hàng 2 – 3 ngày
A5 không cán màng A4 Không cán màng A3 Không cán màng
500 tờ1.100 đ/tờ2.000 đ/tờ4.100 đ/tờ
1000 tờ700 đ/tờ1.300 đ/tờ2.400 đ/tờ
2000 tờ650 đ/tờ1.200 đ/tờ1.750 đ/tờ
3000 tờ1.000 đ/tờ
4000 tờ960 đ/tờ
5000 tờ820 đ/tờ
10000 tờ700 đ/tờ
A5 cán mờ 2 mặt A4 21x29.7cm, cán mờ 2 mặt A3 cán mờ 2 mặt
500 tờ1.200 đ/tờ2.200 đ/tờ4.500 đ/tờ
1000 tờ750 đ/tờ1.400 đ/tờ2.950 đ/tờ
2000 tờ700 đ/tờ1.350 đ/tờ2.400 đ/tờ
3000 tờ1.300 đ/tờ
4000 tờ1.230 đ/tờ
5000 tờ1.100 đ/tờ
10000 tờ1.000 đ/tờ
0
  Bài viết liên quan