Blog thiết kế in ấn

Bao thư kích thước 22 x 12 cm

Lưu ý: Bao thư có keo miệng + thêm 200 đ/cái

Giấy F100 Giấy F120 Giấy C120 Giấy Kraft
1.000 cái1.400 đ/cái1.500 đ/cái
2.000 cái1.300 đ/cái1.400 đ/cái
3.000 cái1.200 đ/cái1.300 đ/cái
4.000 cái1.100 đ/cái1.200 đ/cái
5.000 cái950 đ/cái1050 đ/cái
10.000 cái700 đ/cái800 đ/cái
0
  Bài viết liên quan
  • No related posts found.
icons8-exercise-96 chat-active-icon