Blog thiết kế in ấn

Bao thư kích thước 22 x 12 cm

Lưu ý: Bao thư có keo miệng + thêm 200 đ/cái

Giấy F100 Giấy F120 Giấy C120 Giấy Kraft 70
1.000 cái1.400 đ/cái1.550 đ/cái1.500 đ/cái1.400 đ/cái
2.000 cái1.000 đ/cái1.200 đ/cái1.100 đ/cái900 đ/cái
3.000 cái750 đ/cái900 đ/cái850 đ/cái650 đ/cái
4.000 cái700 đ/cái800 đ/cái800 đ/cái600 đ/cái
5.000 cái650 đ/cái700 đ/cái 750 đ/cái550 đ/cái
10.000 cái550 đ/cái600 đ/cái650 đ/cái450 đ/cái
0
  Bài viết liên quan
  • No related posts found.