Blog thiết kế in ấn

Bao thư kích thước(A5) 23 x 17 cm

Lưu ý: Bao thư có keo miệng + thêm 250 đ/cái

Giấy F100 Giấy F120 Giấy C120
1.000 cái1.800 đ/cái1.900 đ/cái1.900 đ/cái
2.000 cái1.200 đ/cái1.300 đ/cái1.300 đ/cái
3.000 cái1.000 đ/cái1.100 đ/cái1.100 đ/cái
4.000 cái900 đ/cái1.000 đ/cái1.000 đ/cái
5.000 cái800 đ/cái900 đ/cái900 đ/cái
10.000 cái600 đ/cái700 đ/cái700 đ/cái
0
  Bài viết liên quan
  • No related posts found.