Blog thiết kế in ấn

Bao thư kích thước(A5) 23 x 17 cm

Lưu ý: Bao thư có keo miệng + thêm 250 đ/cái

Giấy F100 Giấy F120 Giấy C120
1.000 cái1.800 đ/c1.900 đ/cái
2.000 cái1.700 đ/c1.800 đ/cái
3.000 cái1.600 đ/c1.700 đ/cái
4.000 cái1.500 đ/c1.600 đ/cái
5.000 cái1.300 đ/c1.400 đ/cái
10.000 cái1000 đ/cái1.100 đ/cái
0
  Bài viết liên quan
  • No related posts found.
icons8-exercise-96 chat-active-icon